امکان حمله اسراییل به لبنان قبل از انتخابات رییس جمهوری امریکا غیر ممکن است

ایلایجا مگنایر: @ejmalrai
ترجمه: Shireen Hashemi

از زمان بن گورین، عذاب دادن و فرصت طلبی که دشمن را غافل کند، سوعاستفاده از نقاط ضعف و ارزیابی موقعیت دشمن قبل از حمله جزو اصول بنیانگذاری ایدئولوژی صهیونیست می‌باشد. ولی به نظر میاید که اسراییل جنگ را با اسراییل فعلا شروع نخواهد کرد ، احتمالا تا زمانی که شخص رییس جمهور امریکا مشخص بشود.
وقتی که اسراییل اعلام کرد که قصد دارد برای اکتشاف نفت و‌گاز طبیعی در دریای مدیترانه در بلاک ۷۲ که نزدیک به بلاک ۹ که مورد اختلاف ‌و در مرز دریایی با لبنان قرار دارد رییس جمهور مایکل اویون در واکنش عرض کرد که این تصمیم اسراییل بسیار خطر ناک است و لبنان هیچ زمان این اجازه این را نخواهد داد. نماینده مجلس آقای قاسم هاشم این حرکات اسراییل را به عنوان اعلام جنگ شناخت.


اما در حقیقت این نقض مرزهای دریایی حساب نمی‌شود ولی نشان دهنده این است که لبنان هیچ تحمل آزار کاری به مرزهایش را ندارد و به این مسیله بسیار هوشیار است. در طول ده سال اخیر امریکا بسیار سعی کرده که لبنان را به میز مذاکره با اسراییل بکشاند تا مرزهای این دو‌کشور را قطعی کنند ولیکن این تلاش ها بی ثمر بودند.
دشمنی سیاسی بین لبنان و اسراییل اکتشاف بلاک ۷۲ را شش سال است که عقب انداخته، ۲ کمپانی نوبل انرژی امریکا و دلک‌ انرژی اسراییل که در سال ۲۰۰۹ اجازه اکتشاف گرفته بودند ولی تا زمانی که این اجازه در سال ۲۰۱۶ منقضی شد نتوانستند کاری انجام دهند. 
وقتی که وزیر انرژی اسراییل ییوال استینز این مسیله اکتشاف را باز کرد سرو صدای بزرگی را در رسانه ها انداخت یه علت سه دلیل:

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements

اگر‌ جنگی بین این دو کشور رخ بدهد به احتمال قوی یه تمام این ناحیه کشیده خواهد شد. چنین جنگی از دست کنترل اسراییل و امریکا خارج خواهد شد. کشته شدن سربازان امریکایی در جنگی‌ که کاملا به خاطر امنیت اسراییل بود برای رییس جمهور ترامپ شرایط دشوار حساب می‌شود.
ارتش اسراییل برای یک جنگ کامل آمده‌ هست. علاوه بر این، حزب الله وظیفه دارد که نیروهای همیشه آماده باشند و بدانند که ممکن است که فردا جنگ رخ  بدهد و هم بدونند که شاید جنگ هیچ وقت روخ ندهد. هر دو طرف هم‌دیگر را‌ میفهمند و آماده جنگ هستند. 
به خاطره همین دلیل، جنگ فقط روخ می‌دهد وقتی که مهور مقاومت از کار‌ آماده سازی خود کم می‌کند. به نظر می رسد که با وخیم تر شدن وضعت اقتصادی لبنان ، اسراییل به‌ سمت جنگ‌ نمیبرد. حزب‌ الله، با‌ اینکه جزو جامعه‌ی لبنان است، از وضعیت  اقتصاد هیچ تخت فشار قرار‌ نگرفته. برای جلو گیری از جنگ، حزب الله همیشه‌ آماده‌ حمله خواهد بود.

Copyright © https://ejmagnier.com   2020 

Advertisements
Advertisements
Advertisements