ایران آماده انتقام از خرابکاری های اسراییل

توسط: ایلایجا مگنایر @ejmalrai

ترجمه:شیرین هاشمی 

دولت ایران هنوز به صورت رسمی اعلام نکرده که چه کسان یا مواردی در خرابکاری‌ تاسیسات هسته ای  نطنز و جاهای دیگر مقصر بودند. 
ولی از طرف یکی از مقام های بالا در دولت گفته شده که به‌نظر می‌رسد این انفجارها با هم‌ربط داشتند و به نظر می‌رسد که اسراییل و‌یک‌کشور دیگر‌ در خاور میانه نقش اصلی داشتند. دولت ایران حتما تلافی مناسب و حتمی خواهد داشت.
به گفته این مقام این عملیات بدون شI ک به عنوان خرابکارشناخته شده و این انفاجارها خرابی بسیار به بار آورده ولی وشبختانه نیروهای امنیتی موفق شدند حمله های بعدی را خنثی کنند و چندین نفر بازداشت شده اند.

Advertisements
Advertisements
Advertisements

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

اسراییل سعی می‌کند که امریکا را به یک‌جنگ‌علیه ایران بکشد چون تحمل ابر قدرتی ایران را در منطقه ندارد با وجود ۴۰ سال تحریم های شدید که ایران را به زانو بیاورد. اسراییل چندین دانشمند ایرانی و مقامت بالا را ترور کرده و این جنایت‌ها بی ثمر بودند. بالعکس ایران به خاطر رفتار غیر اخلاقی کشور های غربی و بی اعتنایی آنها به توافق نامه های امضا شده مجبور به خود کفایی و ایجاد کردن گروهای متحد از کشورهای مختلف و پیشرفت بدون کمک از کشورهای غربی شده که نفع او تمام شده.
اسراییل سعی می‌کند که کشورهای خلیج فارس را از ترس ایران‌به طرف خود بکشاند، این کشورهای خلیج فارس مخصوصا عربستان سعودی برای شکست دادن ایران از اسراییل حمایت میخواهند. این پدیده جدیدی نیست؛ رابطه اسراییل و سعودی از دهه ۶۰ شروع شده و بحرین ، قطر و امارات همگی با اسراییل رابطه برقرار کردند. 
اسراییل و عربستان نمیتواند واکنش بعدی ایران را پیش بینی کنند، انتقام از سوی محور‌مقاومت خواهد آمد ولی چه‌گونه و‌چه زمان هیچ‌کس‌نمیتواند حدس بزند.

Copyright © https://ejmagnier.com   2020 

Advertisements
Advertisements
Advertisements