پیام ایران به اسد: همسایه بودن با اسراییل می‌تواند قانون قیصر را کاملا خنثی‌ کند

توسط: ایلایجا مگنایر @ejmalrai

ترجمه: شیرین هاشمی 

سر لشگر محمد باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با دکتر باشار الاسد رییس جمهور سوریه و وزیر دفاع ژنرال علی عبدالله ایوب دیدار کرد و توافق نامه همکاری همه جانبه نظامی و امنیتی را بین دو‌کشور امضا کردند. این توافق نامه چندین پیغام به دوستان و‌دشمنان و متحدان و جامعه بین‌المللی ابراز مینماید و آغاز عصر جدید برای جایگاه مهم تر سوریه در این منطقه می‌باشد.

رساندن موشک های زمین به هوا و سطح به سطح از طرف ایران با سوریه پدیده جدیدی نیست. موشک‌های ایرانی در نکات مختلف سوریه حظور دارند از جمله موشک‌های زمین به هوا در پایگاه نیروی هوایی تیاس نزدیک به حمص‌ حضور دارد ولی اسراییل از طریقه صد ها حمله هوایی یه سوریه در طول ۹ سال جنگ توانسته بسیاری از این موشکها‌را از بین ببرد.

نتایج جدید این توافق نامه بین دو کشور در این مقاله بررسی خواهد شد:

در وحله اول امضای توافق نامه به اسراییل هشدار می‌دهد که هر نوع حمله و‌تجاوز به حاکمیت سوریه مورد واکنش نظامی قرار خواهد گرفت. 

سال‌ها‌ رییس جمهور سوریه بشار الاسد  برای ایجاد جبهه دیگر با اسراییل مایل نبوده : دولت فعلی امریکا شدیدا از اسراییل پشتیبانی می‌کند. با وجود حضور نیروهای امریکایی در شمال شرق سوریه هر جنگی بین اسراییل و سوریه 

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

با این حال، روسیه در‌ موارد بسیار‌ مهمی با مهور‌ مقاومت بسیار ارتباط قوی‌ دارد. در سال گزشته ایران، چین و روسیه در چابهار رزمایش مشترک انجم دهده‌ بودند و این یک هشدار به آمریکا‌ بود.

اما، ایران فرصت برای ایجاد روابط نزدیکتر‌‌ با یک‌ دولت‌ جدید آمریکا‌ را رد‌ نمیکند. با این حال، ایران نه کاملا به‌ سمت روسیه می‌رود نه‌ کاملا بر ضد آمریکا می‌رود.   در سال ۲۰۱۶ میلادی واکنش تند مجلس ایران علیه دولت به دلیل  استفاده روسیه از نیروگاه همدان برای عملیات در سوریه نمونه مهمی است. طبق قانون اساسی ایران هیچ نیروی نظامی خارجی حق آمدن به ایران و مستقر شدن را ندارد. این یک بحث حق حاکمیت است.

با اینکه روسیه هم از محور مقاومت حمایت می‌کند وهم به محور مقاومت نیازمند است ولی با کلی اهدافش هم عقیده نیست. با این حال وقتی روسیه میخواهد بر علیه امریکا عمل کند سلاحهای پیشرفته به ایران و سوریه میفرستد و از حق‌‌ ‌وتو در شورای امنیت سازمان ملل علیه آمریکا استفاده کند .


این طرز فکر روسیه در تصمیمات شورای امنیت بعد از اجازه دادن رییس جمهور سابق دمیتری مدودف برای بمباران و نابودی لیبی در سال ۲۰۱۲.

پیغام ایران به سوریه این است که نباید از قانون قیصر بترسند چون جواهری مثل اسراییل در مرز شان قرار دارد. منظور ایران این‌است که اسراییل به اروپا و امریکا وابسته است و‌اگر سوریه به تجاوز های اسراییل پاسخ محکم نظامی بدهد تمام تحریم ها بی اثر میمانند. به این دلیل تهدید همیشگی اسراییل  را می‌شود تبدیل به فرصت مناسب کرد. توانایی قدرت حمله به اسراییل می‌تواند بر جامعه ببین المللی فشار بیاورد.

دیدار سوریه و ایران بسیار مهم بود و پیام های فراوانی به جهات مختلف مشخص کرد. تحریم های فشرده بر علیه سوریه لبنان و ایران در حقیقت جماعت این سه کشور را بیشتر به سمت محور مقاومت میکشاند. و همه اینها بدون اشتباه دولت آمریکا ، پشتیبانی کورکورانه آن از اسرائیل و تسلط بر شرکای آن نمی تواند رخ دهد.

 امروز شاهد یک پدیده نوین در شکل خاورمیانه قدرتمند هستیم، جایی که تحریم ها‌ به استقلال اقتصادی و نظامی منجر می‌شود.

Proofread by: Laila H.G.

Copyright © https://ejmagnier.com   2020 

EJM Blog

Pay to read one article only.

€3.50

Advertisements
Advertisements
Advertisements