حزب الله: دلیل اصلی تمام‌ دردسر‌های‌ لبنان ‌و خاورمیانه

توسط: ایلایجا مگنایر @ejmalrai

ترجمه: شیرین هاشمی

حزب الله در حال حاضر منبع اکثر مشکلات امپراتوری امریکا می‌باشد و بیشتر برنامه ها و‌نقشه‌هایی  را که واشنگتن و تل اویو برای لبنان و خاور میانه دارند به هم میزند. حتی با سنگین‌ترین تحریم‌ها علیه لبنان حزب الله اجازه نمیدهد که لبنان را به زانو بیاورند و بازیچه اسراییل کنند. حزب الله یک دفعه تلاش‌های امریکا و اسراییل را شکست نداده ولی توانسته در گذشت زمان بسیاری از نقشه های امریکا واسراییل را بی ثمر کند. 

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

مسیحیان لبنان کمتراز۲۷ درصد جمیعت لبنان را تشکیل می‌دهد ولی ۵۰ درصد مواضع دولتی را بر عهده دارند. مسلمان شیعه ‌و‌سنی درخواست تعویض قرارداد طایف و قانون اساسی نکردند، ولی این وضع نا برابری امکان ادامه دار شدن را ندارد. بعد از پایانی رییس جمهور میشل عون، اکثر مسیحیان لبنان به طرف غرب بر می‌گردند و از حزب الله دور می‌شوند، اکثرشان نزدیکی به کشورهای عربی را ندارند و‌خود را نزدیکتر به غرب میدانند. اکثر مسیحیان لبنان حاضر نیستند آسایش زندگی خود را از دست بدهند و صبورانه با سیاست فشار حداکثر امریکا مواجه بشوند.

اسراییل و امریکا راضی هستند که حزب الله در فعالیتهای  رهبران سیاسی و مذهبی مسیحیان دخالت نکنند. این رهبران تاسف میخورند که تنفر بین لبنان و اسراییل وجود دارد و اعتقاد دارند که هیچ تفاوت فکری بین این دو کشور نیست و باید روابط حسنه داشته باشند. مسیحیان لبنان که بیشترین قدرت را در لبنان دارند و متحدان سیاسی حزب الله هستند هیچ قصد آزاری امریکا را ندارند. وزرای امور خارجه و دادگستری هر دو بر خلاف حزب الله عمل کرده اند و مشخص است که میخواهند امریکا را راضی نگه دارند.

Advertisements
Advertisements
Advertisements

امریکا عادت دارد به همکاری با سیاستمداران لبنانی که کاملا در فساد به سر میبرند و از ثروت کشور در طول ۳۰ سال اخیر سوءاستفاده کردند. حزب الله جنبش بر علیه فساد را آغاز کرده ولی پس از چندین سال سوء مدیریت و دوست گماری بین سیاستمداران، امریکا علاقه‌ای به مذاکره و‌معامله با نسل جدید سیاستمداران را ندارد به‌ خصوص اگر این افراد کمتر وابسته به امریکا و همکارش اسراییل باشند.

از دیدگاه واشنگتن حزب الله البته دردسر ساز کامل برای امریکا و اسراییل می‌باشد. ولی تمام تلاش‌های واشنگتن و تل اویو برای تجزیه و بهم پاشیدن لبنان هیچ تاثیری به حزب الله ‌‌قدرت سیاسی او ندارد.

Advertisements
Advertisements
Advertisements