اسراییل جنگ علیه حزب الله و لبنان را نمیخواهد

@ejmalrai ایلایجا مگنایر توسط:

 شیرین هاشمی ترجمه:

از زمانی که‌ یکی از رزمندگان حزب الله از دست ارتش اسراییل به شهادت رسیده اسراییل در حالت آماده باش می‌باشد. تانک‌ها و نیروهای مختلف در مرزها جمع کرده اند که جلوی حمله حزب الله را به سرزمین های اشغالی بگیرند. ارتش اسراییل به شدت میخواهد نشان بدهد که آمادگی به جنگ را دارد و به لبنان حمله خواهد کرد اگر خودش دچار حمله ای بشود. ولیکن در حقیقت رفتار اسراییل نشاندهنده این است که اسراییل به دنبال جنگ یا حمله به لبنان نمیباشد. رفتار اسراییل نشان می‌دهد که قصد او برای پاسخ محدود در نقطه های مرزی می‌باشد و نه جنگ کل.  

تنها اسراییل نیست که میل دارد پاسخ محدودی در مقابله با هر حمله حزب الله داشته باشد، ایران هم جنگ کلی را در نظر ندارد و‌ نمیخواد که کشورهای متحدش در جنگ طولانی در گیر بشوند در حال حاضر چالش های اساسی است تا قبل از تمام شدن این سال.

اسراییل در هشدار کامل است و نیروهای جولان و سایرت ماگلان به مرز ۱۵۰ کیلومتری با لبنان فرستادند. در مناطق مرزی اسراییل تمام ماموران غیر ضروری را بیرون فرستاده و تمام جاده ها را بستند که توسط حمله با موشک‌های ضد تانک حزب الله قرار نگیرند. 

با اینحال واکنش هفته پیش به دلیل اشتباه نگهبانی سرباز زن ۱۹ ساله اسراییلی در کشتزار شبعا، شرایط آمادگی اسراییل را مشخص می‌کند. در واقع اسراییل توانست دیوار مرزی خود را بمباران کند و‌تنها یک خامپاره مثلا به “هدف“ زده شد، یک خانه در روستای حباریه که به حمام و بالکن آن خسارت بار آمد.

اسراییل عمدا از حمله گسترده به نیروهای حزب الله خودداری کرد و از نیروهای مخصوص ال ریدوان فاصله گرفت، همان نیروهایی که در جنگ ۹ ساله سوریه در مناطق شهری و غیره توانسته تجربه بسیار مفید را کسب کند.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements