آیا تقسیم بندی لبنان نزدیک می‌باشد؟

@ejmalrai ایلایجا مگنایر توسط:

 شیرین هاشمی ترجمه:

پس از اتمام جنگ‌داخلی ۱۹۷۵ لبنان، توافقنامه طایف ( یکی از بدترین توافقنامه ها) امضا شد. همان توافقنامه که کشور را به ارباب‌های فعلی کشور‌ و فرزندان آنها هدیه کرد. از آن زمان به بعد این ارباب‌ها به دزدی از ثروت ملی، بد مدیریت کشور و نرسیدن به زیر ساخت کشور به شدت فعال هستند. این اشخاص پشت رهبران مذهبی که در لبنان حدود ۱۸ فرقه مختلف میباشند  پناه میگیرند.

در دیدار به لبنان رییس جمهور فرانسه مکرون برگذاری انتخاب مجلسی را رد کرد‌و تقاضا کرد که این ارباب‌ها در یک حکومت متحد باشند و منظور از این سخن این‌است که جامعه بین المللی همان حکومت کاملا فاسد را پشتیبانی خواهد کرد. ولی روز بعد از بازگشت مکرون مردم به خیابان‌ها هجوم آوردند و لبنان دوباره در خطر درگیری‌های فرقه گرایی افتاده است.  آیا امکان دارد که لبنان چند پارگی‌را تجربه کند؟ واکنش قدرتهای داخل لبنان چه خواهد شد؟ چه اتفاقی‌ در راه است؟

الان وقت پایان حکومت دکتر حسن دیاب است. حسن دیاب یک شخص سنی در حقیقت سیاستمدار نیست و به هیچ حزبی تعلق ندارد، او انسان روشن فکر و استاد دانشگاه می‌باشد و اجازه تغییرات و پایانی به فساد را‌ نداشت. ارباب‌های لبنانی برای علیه او متحد بودند و از دولت‌های خارجی درخواست کردند که دولت آقای دیاب مورد حمایت نگیرد. حتی رییس مجلس نبیه بری با این که‌در آن دولت وزیر داشت دیاب را پشتیبانی نکرد. وزرای حامی بری اجازه محاکمه و برکناری رییس بانک مرکز ی برای فساد و شکست سیاست اقتصادی را ندادند.

در اتفاق چنین اتفاقات حزب های سیاسی مسیحی و سنی بیشتر ضرر خواهند خورد. حزب‌های سنی ( سعد حریری ) و مسیحی ( جبران باسیل) بیشترین زیان را به محبوبیت خود متحمل شده اند و حتما کرسی های مجلس را از دست می‌دهند. ولید جنبلاط فرمانده دروزی ها و حزب های شیعه یعنی حزب الله و نبیه بری جایگاه ثابت دارند و کرسی های خود را به احتمال قوی‌ حفظ خواهند کرد.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

رییس جمهور فرانسه مکرون عقیده دارد که تحریم های اقتصادی امریکا بر علیه حزب الله، به مردم لبنان آسیب میزند ، حتی به دوستان فرانسه و امریکا. هر چه امریکا فشار بیشتری بر علیه لبنان میگذارد، مردم بیشتر به طرف ایران، چین و روسیه میروند و افراد بسیاری هم به اروپا پناهنده می‌شوند.  سیاست فشار حد اکثری بر علیه محور مقاومت به خصوص ایران، سوریه و حزب اللهه هیچ  نتیجه مثبتی برای امریکا نداشته و امریکا نتوانسته لبنان را تسلیم کند و بیشتر متحدان اروپایی امریکا سعی می‌کنند خود را از امریکا دور کنند.

مکرون اضافه کرد که مشکل لبنان این است که کشور های بسیاری میخواهند به لبنان تسلط داشته باشند و او حقیقتی را توضیح داد که بسیاری از مردم لبنان از آن بی اطلاع هستند که امکان تقسیم بندی لبنان بسیار نزدیک است.

Advertisements
Advertisements
Advertisements