هیچ تفاوتی در ماموریت یونیفل پیش نیامده و در نتیجه تلاش برای نابودی لبنان شکست خورده

@ejmalrai ایلایجا مگنایر توسط: 

 شیرین هاشمی ترجمه: 

امریکا تهدید کرده که کمک مالی خود را که ۱۳۵ میلیون دلار است (تقریبا ۲۷ درصد خرج سالیانه ۵۰۰ میلیون دلار یونیفل) به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل مستقر در لبنان قطع خواهد کرد. 
امریکا از طرف اسراییل درخواست کرده بود که  یونیفل حزب الله را خلع سلاح کند و انبارهای اسلحه را در جنوب لبنان خالی کند. ولی مهم‌ترین خواسته امریکا این بود که نیروهای یونیفل از عمل کردهای خصوصی حزب الله رضوان اطلاعات داشته باشند. ولی این اهداف امریکا و اسراییل به ثمر نرسید، چندین اتفاقات نا امیدکننده این اهداف را باطل کرد؛ حکم دادگاه ویژه لبنان در قتل نخست وزیر سابق رفیق حریری برای طرفداران لبنانی امریکا نامناسب بود مخصوصا در زمانی که بعضی ها خود را در لبنان برای کودتا در مقابل دولت آماده می‌کردند. این سوال پیش می اید که پس سرنوشت یونیفل در لبنان چه خواهدبود؟ 
پس از ترور نخست وزیر سابق رفیق  حریری در سال ۲۰۰۵ شورش های داخلی بر علیه محور مقاومت در لبنان پیش آمد که بهانه ای برای آغاز جنگ دوم نا موفق اسراییل شد. در حقیقت در سال ۲۰۰۶ چندین کشورهای خلیجی با ریاست عربستان سعودی ‌وحمایت از چندین سران سیاسی لبنان که به نفع امریکا کار می‌کردند تلاش دیگری رابرای شکست حزب الله شروع کردند ولی به هدف خود نرسیدند. بهر حال ترور حریری باعث خروج نیروهای سوریه از لبنان شد.
شکست خلع سلاح حزب الله با تلاش دیگری برای ضعیف کردن آنها ادامه داشت و این با شهادت حاجی عماد مغنیه توسل اسراییل در فوریه ۲۰۰۸ انجام شد. عماد مغنیه مسوول عملیات ویژه حزب الله و‌معاون مقاومت اسلامی نظامی حزب الله بود. با اینحال این کشتن نتیجه ای را که اسراییل وامریکا میخواستید نداشت؛ ترور عماد مغنیه نشان داده که این طور عملیات نمیتوانددر اهداف سازمان  جهادی و اسلامی از جمله حزب الله تغییر گذار باشد، به دلیل اینکه رزمندگان حزب الله از ایمان و افکار خود انگیزه میگیرند.

چند ماه بعد در سال ۲۰۰۸ حامیان دولت امریکا با ریاست وزیر ارتباطات مروان حماده، نخست وزیر فواد سنیوره و رهبر دروزی ها ولید جنبلاط تصمیم گرفتند که به کمک امریکا و اسراییل بشتابند و فیبر های نوری که حزب الله استفاده می‌کنند از بین ببرند ، هدف این عملیات طبق گفته ویکی لیکس که ارتباط دوطرف سفیر امریکا و سران لبنانی را مشخص کرده بود که سامانه رمز ی ارتباط حزب الله را متوقف کند ودر اتفاق احتمالی جنگ آینده موقعیتهای حزب الله را نشان دهد. حقیقتا در جنگ ۲۰۰۶ با اینکه اسراییل توانست تمام ارتباط‌های همراهی را در نظر بگیرد حزب الله توانست سامانه ارتباطی رمزی خود را نگه دارد و اگر این کار از او بر نمی آمد اسراییل میتوانست تمام ساختمان‌ها، انبارها و موقعیتهای رزمندگان حزب الله را در نظر بگیرد.
چند ماه پس از شهادت عماد مغنیه،حزب الله به دشمنان خود اخطار محکمی داد و با یک شورش توانست تمام شهر بیروت را به دست بیاورد. این شورش‌طرفداران لبنانی امریکا را کاملا غافلگیر کرد. برای ضد شورش چندین هزار جوان از سراسر لبنان به بیروت آمدند ولی در زمان سر نوشت سازی قدرت روحی و‌روانی برای نبرد با حزب الله را نداشتند و‌تسلیم شدند.

تلاش‌های بین‌المللی و از داخل کشور برای ضعیف کردن و خلع سلاح حزب الله بیشتر شدت گرفت زمانی که متوجه شدند که حزب الله دارای سلاحهای بسیار پیشرفته می‌باشد و خطر بزرگی علیه اسراییل می‌تواند باشد. قدم بعدی جنگ داخلی سوریه بود که در سال ۲۰۱۱ شروع شد و مخالفین ریس جمهور اسد از روزهای اولین قول دادند که مقصد بعدی لبنان خواهد بود؛ بستن مسیری که از طریق آن به حزب الله کمک مالی و مسلحات می‌رسد.

قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۶ میلادی این اجازه را به یونیفل داد که با حمایت ارتش و‌دولت لبنان، بتواند تمام محلوله های وارداتی به لبنان را بازرسی کنند تا جلوی وارد شدن اسلحه و مهمات را به حزب الله بگیرند. به این دلیل حزب الله مجبور بود تمام تجهیزات نظامی خود را از طریق سوریه وارد کند.
شکست کامل امریکا برای بیرون کردن بشار اسد و نابودی سوریه باعث شد بیشترین تلاش را برای تحریم‌های اقتصادی بر علیه ایران که حمایت اصلی حزب الله را دارد به کار بگیرد.
هم‌چنان امریکا توجه خود را برای ضعیف کردن اقتصاد لبنان و حزب الله را مقصر دانستن بیشتر کرد. فساد در چندین دهه آن آن اگذشته و تحریم های امریکا به مردم لبنان نشان داده که برای بهبودی کشور احتیاج به میلیاردها دلار است ، همان مقداری پول که این دولت به دلیل فساد رهبران سیاسی طرفدار امریکا دیگر دسترسی ندارد. 

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements