آیا الکاظمی می‌تواند یک راهی بین مین های داخلی، امریکای و ایرانی‌ را ایجاد کند؟

@ejmalrai ایلایجا مگنایر توسط:

 شیرین هاشمی ترجمه: 

 عراق وارد مرحله جدید و‌خطرناک می‌شود. در سفر نخست وزیر عراق مصطفی الکاظمی به واشنگتن ، ترامپ اعلام کردکه نیروهای نظامی امریکا در عراق تا سه سال دیگر خارج نمیشوند. نخست وزیر بین چندین درگیری‌های داخلی، منطقه ای و بین المللی قرار می‌گیرد. هیچ سیاستمداری هر چند با تجر به نمیتواند از عهده چنین شرایط مشکلی بر آید. علاوه بر این اقتصاد عراق در شرایط بسیار وخیم است؛ عراق سالانه احتیاج به دهها میلیارد دلار برای پرداخت حقوق میلیونها کارمند دولتی، رشد بازار کاری و زیر ساختی احتیاج دارد تا نارضایتی مردم را کم کند. انتظار مردم بعد از دو‌دهه ناامیدی از سران سیاسی سابق ، در حال حاضر از این دولت جدید بالا می‌باشد.

روسای احزاب سیاسی که در چندین دهه با فساد در عراق حکومت کردند الان انتظار دارند که الکاظمی نیروهای امریکا را از کشور بیرون کند، انتخابات مجلس را شروع کند. ولی الکاظمی نمیتواند این کار را انجام دهد چون احتیاج به حمایت مالی از جامعه بین المللی دارد و این جامعه انتظار دارد که نیروهای خود در عراق در برابر نیروهای ضد امریکایی مورد حفاظت باشند. 

این البته غیر ممکن به نظر میاید نه تنها چون الکاظمی تازه کار در سیاست می‌باشد و بیشتر به دلیل اینکه نمی‌شود کمک مالی دریافت کرد و‌نیروهای امریکا را هم از کشور اخراج کرد.

به نظر میاید که عراق به‌ سوی افزایش درگیری‌ها‌ بین نیروهای ضد امریکایی و ارتش ملی ٫که زیر فرماندهی الکاضمی و دولتش می‌باش، می‌رود. این اتفاق می‌تواند یک وضعیت بسیار خطرناک و ناپایدار ایجاد کند.

ترامپ در ملاقات خود با الکاظمی بیان کرد که امریکا تا سه سال نیروهای خود را از عراق خارج نخواهد کرد. بدون شک این سخن در جواب حضرت علی خامنه ای رهبر انقلاب ایران بود که چند هفته پیش ایشان در ملاقات خود با الکاظمی فرمودند که نیروهای امریکا باید از عراق خارج شوند در جواب شهادت سرلشگر سردار قاسم سلیمانی. ترامپ با افتخار اعلام کرد که در ترور قاسم سلیمانی، که هم ابو مهدی المهندس به شهادت رسید،” یک ضربه ای که به دو هدف مختلف خورد.”

بنابراین می‌شود نتیجه گرفت که ترامپ با مخالفت با اکثریت جامعه عراق که خواستار خروج‌ فوری امریکا هستند میخواهد با خشونت به حضرت خامنه ای نشان دهد که آنها بر خلاف میل ایران در عراق ماندهگار هستند. با اینحال ترامپ و مشاوران او متوجه نیستند که‌ با این عمل خود به نفع ایران کار می‌کنند؛ زمانی که امریکا نمیخواهد تصمیم قطعی مجلس را بپذیرد که خواهان خروج نیروهای امریکایی تا ۶ ماه است ‌‌نه سه سال واین عمل درست برخلاف تصمیم ثابت شده مجلس عراق می‌باشد. 

در نتیجه ایران خواهان این است که نیروهای نظامی امریکا در عراق بمانند تا اینکه جنبش مقاومت اسلامی عراق آنها را در هدف بگیرد و کشته بدهد تا از شهادت رهبر قدس قاسم سلیمانی و همراهانش انتقام گرفته شود و ترامپ در روزهای آخر ریاست خود و شاید سال‌های بعدی اگر‌ دوباره انتخاب بشود مورد تحقیر قرار گیرد.

چندین گروهها و جنبش های مختلف عراقی که بدون شک در حمایت ایران  به طور غیر رسمی میباشند هشدار  های شدید به امریکا می‌دهند، مثلا خودروهای امریکایی مورد ضربه قرار گرفتندو مناطق نزدیک به سفارت امریکا و دیگر نیروگاههای خارجی بمباران شدند. این اتفاقات نشان دهنده این است که اگر امریکا در عراق بماند به آسانی نخواهد ماند.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements