موانع بر علیه موفقیت فرانسه در لبنان :‌‌ امریکا و عربستان سعودی

@ejmalrai :ایلایجا مگنایر 

 شیرین هاشمی:  ترجمه  

یک‌ مقام امنیتی امریکایی در چند روز اخیر اشاره کرده که حزب الله در کشور های فرانسه، ایتالیا، یونان و اسپانیا و سویس نیترات آمونیم را ذخیره میکند. وزارت امور خارجه فرانسه جواب داده که این ادعا نادرست می‌باشد و این پاسخ به هدف قرار دادن حزب الله در لیست سازمان های تروریستی به وسیله اتحاد اروپا ضربه بزرگی زد. قدرت فرانسه در اتحاد و‌مجلس اروپا تا حدی است که می‌تواند جلوی برنامه های امریکا را بگیرد. 
اما این جلوگیری فرانسه به دلیل پشتیبانی و علاقه به حزب الله نمیباشد ولی فرانسه اعتقاد دارد که در حال حاضر وقت درگیری با حزب الله نیست. برای پیشرفت منافع فرانسه در لبنان نیاز به ارتباط مستقیم با حزب الله است‌و هر نوع‌درگیری ممکن است که به جنگ‌گسترده تبدیل شود و نخست وزیر فعلی مصطفی ادیب که پشتیبانی فرانسه را دارد مجبور شود استفعا دهد.
نخست وزیر مصطفی ادیب در مسایل سیاست داخلی و خارجی به خصوص شرایط مربوط‌ به عربستان، امریکا و فرانسه کاملا بی تجربه می‌باشد. این سه کشور نقش پر رنگی در مسایل سیاسی لبنان دارند و ترکیه و روسیه نقش نسبتا کم رنگتری دارند.

پیشنهاد ادیب فقط بعد از رد کردن نخست وزیر قبلی سعد حریری از سوی عربستان رخ داد. حریری هم شهروند عربستان و هم فرانسه می‌باشد ولی در دوران خود حریری قبول کرده بود که حزب الله بخش‌مهم از جامعه لبنان می‌باشد و نماینده واقعی یک سوم این‌کشور می‌باشد. این برخلاف خواسته بعضی از متهدان قدیمی خود بود. حزب الله با داشتن اکثریت در مجلس باعث شد که حریری نتوانست حزب الله را از دولت خود بیرون کند بر خلاف خواسته های امریکا و عربستان.
در دوران گذشته حریری رابطه نزدیک ایشان با حزب الله عربستان را به خشم آورده بود و عربستان ارتباط خود را با لبنان کم کرده بود واین عملکرد اختلافات زیادی در نیروهای سنی در لبنان ایجاد کرده بود. هم چنان زمانی که عربستان حریری را باز داشت کرده بود حزب الله از همه زودتر برای آزاد شدن وی اصرار کرده بود و نهایتا رییس جمهور فرانسه این آزادی را به دست آورده‌ بود.
حریری که با خصومت عربستان بر علیه خود آگاه بود برای به دست آوردن مقام نخست وزیری از فرانسه استفاده کرد، زمانی‌که‌نخست‌وزیر فرانسه مارکان فهمید که مخالفت عربستان و امریکا بر علیه حریری ثابت است، حریری تصمیم گرفت که مصطفی ادیب را برای مقام نخست وزیری پیشنهاد کند که بتواند او را به راحتی مدیرت کند. از طریق ادیب، حریری میخواست چندین پیش شرطهای غیر قابل قبول را به حزب الله تحمیل کند اما از قبل نتیجه این کار را میدانست. نمایندگان زیر نظر حریری فقط ۲۰ نفر می‌باشد، و هم زمان جنبش امل‌، حزب الله و جنبش میهنی آزاد و متهدانشان ۶۵ نماینده دارند. در نتیجه امریکا و عربستان نمی توانند خواستهای خود را به مجلس لبنان تحمیل کنند‌ و در حال حاضر تنها راه ایجاد دولت جدید در لبنان تحمل حزب الله می‌باشد و این را هی است که فرانسه مجبور شده انتخاب کند.
حریری سعی میکند که پشتیبانی امریکا و عربستان سعودی را به دست بیاورد از طریق چالش نماینده مجلس نبی بری و چالش حزب الله از طریق ادیب و بدین‌ طریق نخست وزیر جدید شکست خورد و حریری دوباره نخست وزیر شود. به عقیده حریری و تفکرات سیاسی او تنها راه او مخالفت کامل با حزب الله می باشد. انتخاب حریری برای مجلس از طرف اجتماع سنی خواهد بود و نه گروهای دیگر ، بنابراین خشم عربستان بر علیه او هیچ کمک سیاسی نخواهد داشت. به این دلایل حریری بیشتر با حزب الله و بری مقابله میکند.
بر این اساس بری و حزب الله تصمیم گرفتند که از منافع خود دفاع کنند و با اکثریتشان در مجلس می‌توانند کابینه و نخست وزیر را زیر نظر بگیرند و این قدرت کاملا قوانین دموکراسی را رعایت میکند. هم‌چنین حریری که در اقلیت می‌باشد نمیتواند از لحاظ قانون اساسی پیشنهاد بری و حزب الله را برای وزیر اقتصاد را رد کند این درست همان عمل کردی است که بری میخواهد انجام دهد تا نخست وزیر ادیب مجبور به استفعا شود. این به دنیا نشان خواهد داد که تحمل فرانسه از حزب الله نهایتا بی ثمر می‌باشد.

مقامات فرانسه ادعا کردند که با با پیشنهاد حزب الله و بری برای مقام وزیر اقتصاد مخالفت نخواهند کرد. ادیب در حقیقت از خود قدرتی  ندارد و خواسته های نخست وزیر های سابق فواد سنیوره و حریری را انجام می‌دهد. ثابت شده است که سنیوره میانه خوبی با حزب الله را ندارد و حریری میخواهد با حمایت عربستان به قدرت برگردد. با این حال دولت فعلی چنان آینده خوشی نخواهد داشت.

با این حال امریکا نمیخواهد صبور باشد و مایک پمپیو فرانسه را به این دلیل رابطه بین فرانسه و حزب الله و جلوگیری از گذاشتن حزب الله در لیست سازمانهای تروریستی اتحاد اروپا انتقاد کرد. حزب الله از حضور حتی نظامی فرانسه در لبنان هیچ ترسی ندارد برای اینکه احتمال در‌گیری بین دو نیرو بسیار کم می‌باشد و حزب الله چندین بار از منافع خود در خاک لبنان با موفقیت دفاع کرده. اما این حقیقت دلیل نمی‌شود که حزب الله خود را آماده جنگ نکند.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements