توافقنامهای دشوار بین لبنان و اسراییل در راه است

@ejmalrai ایلایجا مگنایر توسط:  

 شیرین هاشمی ترجمه:   
در حال حاضر که گروهای مختلف سیاسی لبنان با هم در گیر هستند، کشور لبنان آماده مذاکره برای حل اختلاف سرزمینی با اسراییل می‌باشد. بعد از نه سال ارتباط غیر مستقیم با مذاکره رییس مجلس لبنان نبیه بری هر دو طرف راه حل این اختلاف را آغاز کرده اند. این مذاکره در تاریخ ۱۴ اکتبر در شهر ناکورا در پایگاه نیروهای حافظ صلح سازمان ملل مستقر در لبنان صورت خواهد گرفت. این مذاکرات نمیتوانند تبدیل به عادی سازی روابط بین لبنان و اسراییل شناخته بشود. لبنان در گذشته در سال‌های ۱۹۴۹، ۱۹۹۶و ۲۰۰۶ توافقنامه هایی را با اسراییل امضا کرده ولی هنوز وی را دشمن اصلی میشناسد. ولیکن ممکن است که در آینده لبنان جزو کشورهای تولید کننده گاز جایی بگیرد ولی هنوز به این هدف رسیدن راه زیادی مانده. ولی از همان روزهای اول مذاکرات اسراییل با پشتیبانی دستیار امور خارجه امریکا دیوید شنکر تلاش خواهد کرد که نشان دهد که لبنان در راه عادی سازی روابطش با اسراییل است. انتظار است که اسراییل ظاهرا دوستانه و صلح آمیز با لبنانیها رفتار کند که باعث شرمندگی ریس جمهور میشل ایون و متحد اصلی حزب الله بشود. اما در عمل اسراییل به مرزهای لبنان هیچ احترامی نشان نخواهد داد.
هدف رییس جمهور میشل عون این است که لبنان را تبدیل به کشور نفت ساز کند، قطعی کردن مرزهای دریایی و زمینی لبنان و اسراییل می‌تواند این رویا را به واقعیت نزدیکتر کند و شرایط اقتصادی لبنان را قویتر کند در حالیکه کشور ش با بحران وخیم اقتصادی روبرو می‌باشد. میشل عون از طریقه ماده ۵۲ قانون اساسی لبنان قدرت مذاکره و تصویب توافقنامهای بین المللی بدون رضایت مجلس را به دست آورده ولی این عمل می‌تواند خطر ساز باشد.

نقطه خطر ناک این است که رییس جمهور عون خیلی آسان‌تر از حزب الله تحت فشار عملیات امریکایی ها می‌باشد، هیچ شکی نیست که دولت فعلی امریکا برای حمایت از جنبش انتخابی ترامپ دنبال هر عامل پیروزی می‌باشد، حتی عکسها از مذاکرات استفاده می‌شود. بنابراین در طول این مذاکره هر اختلاف نظر که پیش اید امریکا لبنانیها را مقصر خواهد دید و روند مذاکره کاملا به سمت منافع اسراییل خواهد بود. لبنان به شدت نیاز به حمایت مالی از طرف غرب می‌باشد و در برابر تهدید های امریکا هدف بسیار آسانی است.

برای سیاهنمایی حزب الله، امریکا تا به امروز ۱۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده، به این دلیل امریکا در  لبنان متحد فراوانی دارد و می‌تواند با موج اتهامات و انتقادات به حزب الله هر زمان حمله ایجاد کند.

امریکا هم با این جنگ نرم می‌تواند به رییس جمهور عون و داماد او که رییس کل جنبش میهنی آزاد (یکی از حزب‌های مسیحی) ضربه گسترده بزند.

جنبش میهنی آزاد گروه ضد غربی نمیباشد و برعکس حزب‌های جنبش امل و حزب الله از برنامه ریزی رییس جمهور فرانسه مارکان پشتیبانی کرد. با اینحال کشورهای غربی از طریق جنبش میهنی آزاد می‌توانند به بلاک سیاسی حزب الله نفوذ‌ پیدا کنند.

در ۲۳ مارس سال ۱۹۴۹ اسراییل و لبنان راجع به مرزهای خود به توافق رسیده بودند ‌واین مرزها تقریبا با مرزهای سال ۱۹۲۳ بین لبنان و فلسطین یکی بودند اما در این زمان دولت مرکزی مارونی از مرزهای کشور زیاد حفاظت نمیکرد. به دلیل اینکه این دولت مایل نبود که جنوب لبنان، دره بقاع و شمال لبنان جزو کشور باشد. حاکمیت مارونی آن زمان هدف داشتند که فقط مرکز لبنان یعنی کوه لبنان و پایتخت پیشرفت کند. چون مارونی ها ۷۰ در صد جماعت این مناطق حساب می‌شدند.

بعد از ایجاد لبنان بزرگ، مسیحیان تنها ۵۴ در صد جامعه حساب می‌شدند و‌مارونی ها ۳۰ درصد و این حقیقت باعث شد که مسیحیان خواستار لبنان کوچک بودند. روابط مارونی های لبنان و اسرایلی‌ها در زمان ریاست جمهوری امیل اده بین سال‌های ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۸ شروع شد. رهبر جامعه مارونی انتوان آریدا با چیم وایزمن در سال ۱۹۴۶ توافقنامه مهم را امضا کرد، همان شخصی که اولین رییس جمهور اسراییل شده بود. هم چنان از سال ۱۹۴۸ فالانژیستهای لبنان با صیهونیستها روابط گسترده را شروع کردند و این روابط تا سال ۱۹۸۲ و‌حمله اسراییل به لبنان ادامه داشت. در سال ۲۰۰۰ بعد از بیرون کردن نیروهای اسراییل توسط حزب الله موضوع مرزهای دو‌کشور دوباره اهمیت پیدا کرد.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements