مریکا نیمه خروج نیروها خود و کاهش تحریم ها را پیشنهاد کرد ولی سوریه این را قبول نکرد


@ejmalrai
 ایلایجا مگنایر توسط:  

 شیرین هاشمی ترجمه:   
دولت سوریه سفر و ملاقات نماینده مخصوص امریکا در امور مقابله با تروریسم و گروگان گیری را با رییس سازمان امنیت ملی سوریه علی ماملوک ( ایشان را دولت امریکا و اتحادیه اروپا تحریم کرده اند) تایید کرد. این ملاقات سومین بار بود که دولت امریکا به سوریه نماینده فرستاده؛ دفعه اول در سال ۲۰۱۷ بود که توسط همکاری امارات متحده عربی نمایندگان امریکایی ملاقاتی با آقای علی ماملوک داشتند.
عنوان و قصد این ملاقات نمایندگان امریکایی برای آزادی زندانیان امریکایی در سوریه بود. چندین از این زندانیان ملیت دوگانه سوریه و امریکایی را دارند و دیگران به سوریه بدون اجازه رسمی سفر کرده بودند.

منابع در دمشق اظهار کردند که دولت سوریه هیچ قصد کمک به پیروزی ترامپ در انتخابات را ندارد و هیچ زندانی امریکایی تا زمانی که ترامپ رییس جمهور است آزاد نخواهد شد.

سر لشگر علی ماملوک از منابع امریکایی یک برنامه واضح برای خروج نیروهای امریکایی از خاک سوریه مخصوصا مناطق نفت و‌گاز خیز شمال شرقی کشور خواسته بود. ایشان تذکر داده بود که اگر نیروهای ارتش سوریه می‌توانند به این مناطق برگردند آن زمان سوریه به آزادی زندانیان امریکایی به جدیت فکر خواهد کرد.

مقامات امریکایی پیشنهاد کرده بودند که آزاد شدن یکی از زندانیان می‌تواند تحریم‌های فعلی را کاهش بدهد ولی علی ماملوک این پیشنهاد را کاملا رد کرده بود. با اینکه امریکایی ها هدف آزاد کردن زندانیان را داشتند هیچ قدرتی برای خروج نیروهای امریکایی نداشتند.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements