رزمایش‌های نظامی اسراییل منتظر احتمالی ورود نیروهای حزب الله به مرز های خود می‌باشد

(Photo by Mahmoud ZAYYAT / AFP)

@ejmalrai ایلایجا مگنایر توسط: 

 شیرین هاشمی ترجمه: 
پس از یک هفته رزمایش نظامی اسراییل بیان کرده که هدف اصلی نظامی آنها جلوگیری از حملات گسترده نیروهای رضوان به شهرکهای یهودی‌ شمال اسراییل می‌باشد. در حین این رزمایش‌ها پیغامهایی  بین حزب الله و اسراییل ارسال می‌شد که معنی آنها برای هر کس معلوم نیست و لازم است که مورد تحلیل قرار بگیرند.
در این رزمایش‌های خطر جدی گرفتن شهرکهای یهودی توسط نیروهای رضوان برای اولین بار به رسمیت شناخته شد ‌ودر حقیقت احتمال این اتفاق قوی می‌باشد. این شناخته شدن ثابت میکند توان‌های نظامی حزب الله را در طول ۹ سال جنگ سوریه در نظر گرفته.

تصمیم رییس کل حزب الله سید حسن نصرالله برای ساخت و پخش مستندهایی که به خوبی توان‌های نظامی حزب الله را در در گیرهایی در کوهستان سوریه و آزاد سازی شهر القصیر اتفاقی نبوده است. در سوریه حزب الله پیشرفت فوق العاده خود در زمینه‌های استفاده از پهپاد جنگی، درگیری‌های شهری و‌کوهستانی، شناسایی زمین دشمن و در کل راهبردی نظامی را به اسراییل نشان داده. هم جالب می‌باشد که در جنگ سوریه حزب الله توانست چندین استان‌های سوریه را آزاد کند و مساحت این استنها ده برابر کل کشور لبنان حساب می‌شود.
سید نصرالله هم هم دستور داد که تمام کاربردهای حزب الله در جنگ رسانه ای نشود و به این دلیل حملات شبانه بسیار موفق تعریف نمیشوند. این پیام کلی حزب الله از قدرت نظامی خود هم برای اسراییل و هم برای دشمن های داخلی خود مشخص شده.

فرمانده کل قوای اسراییل اویو کهاوی از اهداف دیگر این رزمایش صحبت می‌کرد. رسانه های اسراییل از ایجاد لشگر ۹۹ و چند تا واحد پنهان تعریف می‌کردند و معلوم است که این نیروهای جدید برای مقابله با نیروهای رضوان ایجاد شدند. بنابراین این اتفاق نشان می‌دهد که قدرت نیروهای رضوان ، اسراییل را وادار به ایجاد نیروهای مخصوص کرده.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements