آیا فروپاشی لبنان امکان پذیر است؟

@ejmalrai :ایلایجا مگنایر 

 شیرین هاشمی:  ترجمه  

در نه می سال ۲۰۰۸ سفیر امریکا میشل سایسون در لبنان راجع به ملاقات خود با سمیر جعجع رییس نیروهای مسیحی لبنانی نامه ای به رییسای خود در نیروهای امنیتی امریکا فرستاد. سمیر جعجع به وی اظهار کرده بود که او بین ۷۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ سرباز دارد که آماده جنگ با حزب الله هستند و اگر فرودگاه بسته شود می‌تواند از طریق راهای دریایی اسلحه وارد کند. 
مدرک شماره ۸ بیروت ۶۴۲ ویکی لیکس نشان  می‌دهد که جعجع درخواست دخالت نیروهای مختلف را کرده بود. رسانه های محلی گزارش دادند که ر ییس دروزی های  لبنانی ولید جنبلاط اعلام کرده کا کل که جعجع ۱۵۰۰۰ سرباز برای جنگ آماده دارد. این معلومات در آگوست ۲۰۲۰ در دسترسی هر کس بود و منتشر شده بود. در این حال ممکن است که برنامه فروپاشی لبنان با ایجاد یک کشور مسیحی شروع شود.

منابع در محور مقاومت اعلام کرده اند که “برقراری یک منطقه مسیحی در لبنان هیچ وقت ممکن نخواهد بود چون مناطق مسیحی لبنان در کنترل یک حزب نیستند ولی حزب‌های مختلف این مناطق را کنترل می‌کنند و آنها بر ضد تقسیم لبنان هستند”. نیروهای لبنانی تا حدی قدرتمند هستند و لی جنبش میهنی آزاد کار بری و طرفداران بیشتری دارد. مسیحیان دیگری هم بر ضد نیروهای لبنانی هستند از جمله حزب سوسیال ناسیونالیست سوری و حزب المرده با ریاست نخست وزیر سابق سلیمان فرنجیه. این دو حزب می‌توانند جزو متحدان حزب الله حساب شوند و اگر ارتش لبنان بی طرف بماند این دو حزب وارد عمل می‌شوند. ضعف ارتش لبنان برای کشوری که هنوز از اثرات جنگ داخلی رنج میبرد برای همه واضح است.
گروه نیروهای لبنانی برای جنگیدن به حد جنگ داخلی سابق مسلحات لازم را ندارند. داشتن اسلحه برای نیروهای لبنانی بستگی به غارت از انبار مسلحات لبنان و رساندن اسلحه از طرف امریکا می‌باشد. برای اسلحات که از طرف امریکا ارسال می‌شود واشنگتن پیش شرط میگذارد که این اسلحات در مناطق مسیحی نشین انبار شود که از دست حزب الله دور بماند. به این دلیل افراد قابل توجه در جامعه لبنان اعتقاد دارند که نیروهای لبنانی با داشتن این قدر مسلحات توانایی شروع جنگ داخلی را دارند و حتی می‌توانند یک مملکت مسیحی جدا از لبنان را ایجاد کنند.
بعضی عقیده دارند که ایجاد چنین مملکت مسیحی در لبنان می‌تواند از مهاجرت مسیحیان جلو گیری کند و ارزش لبنان در دنیای عرب و غربی را افرایش می‌دهد ولی این فلسفه کاملا اشتباه می‌باشد. با اینکه سران کشورهای غربی حتما از لحاظ مالی از چنین کشور مسیحی حمایت خواهند کرد، ولی رهبران مسیحی دیگر که از نیروهای لبنانی قدرتمند تر هستند به هیچ وجه با فرو پاشی لبنان موافقت نخواهند کرد. مسیحیان لبنان مثل اکثریت مسلمان انصافا سعی دارند که از ایجاد یک جنگ داخلی دیگر جلوگیری کنند و در حال حاضر با جنگ اقتصادی در حال مبارزه هستند با اینکه بحران اقتصادی روز بروز بدتر می‌شود و پول لبنان ۸۰ درصد ارزش خود را از دست داده است.