برنامه دفاعی یا آمادگی برای جنگ با ایران؟


@ejmalrai
 ایلایجا مگنایر توسط: 

ترجمه:  شیرین هاشمی
امریکا تصمیم گرفته که گنبد آهنین اسراییلی که یک سامانه دفاع هوایی متحرک است را که در سال ۲۰۱۹ خریده در کشورهای اروپای شرقی و کشورهای خلیج فارس قرار دهد. این عمل پس از تصمیم امریکا برای عضویت اسراییل در سنتکام انجام شده، اسراییل پس از عادی شدن روابط سیاسی و تجاری خود با چندین کشورهای عربی به سنتکام که کشورهایی از جمله عربستان سعودی، عمارت متحده، بحرین و غیره عضو آن هستند پیوسته.


امریکا، اسراییل را از حوزه اختیارات ستاد فرماندهی اروپایی ایلات متحده خارج کرده و به حوزه سنتکام اضافه کرده‌و البته ایران این عمل را خشونت آمیز میشناسد و اسراییل اجازه استفاده از تمام پایگاه های امریکا در اطراف ایران را دارد. مقامات ایرانی اعتقاد دارند که استقرار گنبد آهنین به عنوان عمل آمادگی برای جنگ پیش دستانه می‌باشد. در اتفاق برگشتن به برجام بدون شرایط احتمال حمله های نظامی از سوی اسراییل به ایران زیاد است. از سوی دیگر ، اگر بایدن به این زودی به برجام برنگرددو به تحریم‌های فشار حداکثری ادامه دهد امکان حمله اسراییل به ایران هم وجود دارد به دلیل اینکه ایران در واکنش به عملیات بایدن حد غنی سازی را افزایش خواهد داد ، از توافقنامه های اتمی بیرون می اید و راه بازرسی به آژانس بین‌المللی اتمی را میبندد و به تعداد و کیفیت سانترافیوژ‌های خود افزایش می‌دهد. این عملیات از سوی ایران برای اسراییل غیر قابل تحمل می‌باشد و احتمالا یک واکنش نظامی را ایجاد میکند. آیا خاور میانه به سوی جنگ خواهد رفت ویا آیا این عملیات سه کشور دفاعی میباشند؟


مقام مهم ایرانی بیان کرد که ایران قصد شروع حمله به اهداف اسراییل و امریکا را ندارد اما به شرط اینکه آن دو‌کشور به ایران حمله نکنند. پارلمان عراق تصمیم به خروج نیروهای خارجی از کشور خود گرفتند و به این دلیل دیگر لزومی برای انتقام از شهادت سردار سلیمانی نمیباشد. حمله گسترده به پایگاه امریکایی عین الاسد پاسخ ما بود. با اینحال اطلاع داریم که اسراییل به سنتکام پیوسته و نیروها و موشکهای اسراییل در پایگاههای امریکایی در منطقه ما حضور خواهد یافت. چه‌دلیلی به جز ترس از ایران برای این عمل می‌باشد؟ و به غیر از دفاع از خود چه دلیلی ایران برای حمله دارد؟ آیا امریکا و اسراییل قصد حمله به تاسیسات هسته ای ایران را دارند که آنها‌ را از بین ببرند ولی این امکان ندارد.

مقام ایرانی اضافه کرد که ایران ثابت کرده که چندین شهرکهای موشکی زیر زمین را دارد و توان شلیک موشک حتی از زیر زمین‌ را دارد. این توانایی در رزمایش اخیر کاملا رونمایی شد و هدف این رزمایش این‌بود که دشمنان ایران از حمله به ایران خودداری کنند. به دلیل اینکه هزاران موشک در نقاط مختلف کشورمان قرار دارند و غیر ممکن می‌باشد که امریکا و اسراییل بتوانند تمام موشکهایمان را نابود کنند. بنابراین ایران تحمل خوردن ضربه اول را دارد برای اینکه این ضربه توانایی موشکمان را شکست نخواهد داد. در پاسخ به ضربه اول از امریکا ایران می‌تواند به تمام پایگاه‌های امریکا در غرب آسیا و به قلب اسراییل موشک های خود را شلیک کند. گنبد آهنین ثابت کرده که بخش قابل توجهی از موشکها را می‌تواند متوقف کند ولی به این‌دلیل خیلی از موشکها‌را‌ رد خواهند کرد. زمانی که موشکها پیشرفته و مخرب باشند آن تعدادی که رد می‌شود کافی است. هم چنان در برابر یک موشک باران از نقاط فراوان و مختلف با شلیک کردن هم زمان کاری از دست گنبد آهنین نمی آید.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

ایران ممکن است که نگرانی هایی برای آینده داشته باشد ولی این‌تنها سناریوی منفی برای خاور میانه نمیباشد. اگر نگرانیهای ایران درست باشد به سوی جنگ رفتن خطر جدی می‌باشد. با اینحال به نظر نمی آید که دولت جدید بایدن برای جنگ در خاور میانه در حالت آمادگی باشد. بایدن اولویت‌های دیگری‌دارد از جمله مشکلات داخلی امریکا و ویروس کرونا، مشکلات با چین، روسیه و باز‌گشت به رابطه مثبت با متحدان خود. این مسایل و شروع مذاکرات با ایران و خروج نیروهای نظامی امریکا حداقل برنامه ۶ ماه اول این دولت می‌باشد. این برنامه بسیار سنگینی می‌باشد و ایران فقط جای کوچکی را در این برنامه را اشغال کرده. البته نگرانی های دیگری‌ از جمله ترکیه، سوریه و امریکای جنوبی هم وجود دارند و تمام این مسایل برای یک دولت تازه از در اولیت قرار ندارند.


با اینحال به دلایل مختلفی نگرانی ایران قابل توجیه است؛ در وحله اول اخطار رییس ستاد ارتش اسراییل آویو کوخاوی بود که امریکا نیاید به برجام سال ۲۰۱۵ اوباما بدون مذاکرات و شرایط جدید برگردد. در واقع، لوید آستین وزیر دفاع امریکا، و آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا هر دو بیان کردند که رفتار ایران در منطقه خطرناک می‌باشد و دولت بایدن هیچ عجله ای برای توافق هسته‌ای با ایران را ندارد. به نظر میاید که امریکا عقیده دارد که توافق هسته ای احتیاج به مذاکرات جدید با حضور متحدان امریکا در منطقه است و باید برنامه موشکی ایران و مسیله متحدان ایران رسیدگی شود. این نکات درست نکاتی هستند که ایران به طور کامل رد می‌کنند و در زمان مذاکرات با اوباما هم رد شده بودند. ایران میخواهد که امریکا به تحریم ها ی فشار حداکثری ترامپ پایان دهد و گرنه ایران به هیچ وجه شروع به مذاکرات نخواهد کرد.

برای دولت‌های غربی بسیار مهم است که به سخنان رهبر ایران سید علی خامنه ای گوش کنند؛ ایشان بیان کردند که ایران هیچ عجله ای برای پایان دادن به برجام را ندارد ولی تحریم ها باید برداشته شوند. ایران راجع به مسایل دیگر مذاکره نخواهد کرد و هیچ زمان متحدان خود‌را تنها نخواهد گذاشت و مسیولیت حمایت از آنان را بر عهده دارد.

بنابراین روشن است که بایدن تا ۲۱ فوریه ۲۰۲۱ که تاریخی است که ایران تایین کرده، به‌ سوی مذاکرات هسته ای و برداشتن تحریم ها نخواهد رفت. پس از این تاریخ، اگر تحریم ها برداشته نشوند، مجلس ایران تصویب کرده که به غنی سازی تا حد ۲۰ درصد افزایش خواهد داد. به نظر نمیرسد که بایدن  به پیش شرط ایران احترام قایل باشد چون نمیخواهد که ضعیف به نظر برسد ولی امکان برداشتن بعضی از تحریم ها که توسط ترامپ شروع شده بود است که نشان دهنده خوش نیتی دولت جدید باشد و هم از بهانه مشکلات داخلی کشور استفاده کند برای دیر شروع کردن مذاکرات با ایران.


در حقیقت امریکا باید با متحدان خود در خاورمیانه مشورت کند ولی هر نوع رویکرد نرم  به طرف ایران برای اسراییل ‌‌کشورهای خلیج فارس به خصوص عربستان و امارات زنگ خطر می‌باشد. بسیاری از کشورهای اروپایی هم خواستار مذاکرات جدید با ایران در رابطه با برنامه موشکی به خصوص موشکهای بالستیک با کاربرد ۲۰۰۰ کیلومتر میباشند. با اینحال خواسته اروپا زیاد مهم نمیباشد چون برای بسیار مدت طولانی سیاست مستقل به خود نداشته.

بنابراین احتمال حمله گسترده به ایران در آینده نزدیک کم می‌باشد به دلیل اینکه شرایط مورد نیاز برای امریکا و اسراییل هنوز‌‌ فراهم نشده اما اگر امریکا به برداشتن تحریم ها تاخیر دهد ایران بدون شک به سوی قوی‌کردن‌خود در توانایی هسته ای خواهد رفت. این‌ اتفاق تنش را در خاور میانه بیشتر خواهد کرد.

یک امکان دیگر وجود دارد، برای جلوگیری از باز گشت بایدن به برجام و برداشتن تحریم ها اسراییل و برخی از کشورهای خلیج فارس می‌توانند به عنوان یک ایتلاف بر ضد ایران همکاری کنند. با پیوستن به سنتکام و با نصب گنبد آهنین در سراسر خاور میانه عملیاتهای اسراییل و‌کشو های خلیج فارس کاملا هماهنگ شده. این حقیقت بایدن را مجبور میکند که به خواستهای این ایتلاف فرضی گوش دهد مخصوصا اگر کشورهای خلیج فارس سازمان اصطلاحا ناتوی عربی را تشکیل دهند. کاهش دادن تنش بین عربستان و قطر می‌تواند تشکیل ناتوی عربی را آسان‌تر کند.

با وجود بودن گنبد آهنین در اطراف ایران احتمال راهگیری از تعداد قابل توجه موشکهای ایرانی قبل از رسیدن به شهر تل آویو بیشتر می‌شود. اما در جنگ احتمالی آینده ایران تنها نخواهد بود، موشکهای نقطه زن ایرانی به متهدان خود در لبنان، یمن، سوریه و عراق ارسال شده. با وجود اینکه اسراییل چندین حمله به سوریه و عراق و لبنان برای نابودی انبارهای موشکی عمل کرده. همکاری های فراوان و‌گسترده اسراییل و امریکا نمیتواند جلوی موشک باران از حزب الله به اسراییل را بگیرد.

In this photo released Tuesday, July 28, 2020, by Sepahnews, a Revolutionary Guard’s speed boat fires a missile during a military exercise. Iranian commandos also fast-roped down from a helicopter onto a replica of an aircraft carrier in the exercise called “Great Prophet 14.” The drill appears aimed at threatening the U.S. amid tensions between Tehran and Washington. (Sepahnews via AP)

اما اخیرا ایران راهبرد دیگری به نسبت به عربستان را به کار گرفته، هم اصولگران و هم اصلاح طلبان به تهدید عملیات امریکا و اسراییل واقع بین هستند و قصد دارند که دشمنی ایران با عربستان را به پایان برسانند. ایران از طریقه کویت، قطر ، عمان و روسیه برنامه ای برای گفتگو گسترده با عربستان برای حفظ امنیت خلیج فارس و رسیدگی به نگرانی های عربستان نسبت اهداف ایران در منطقه را آغاز کردند. اما عربستان اشتباها اعتقاد دارد که ایران دنبال گفتگو است به خاطر اینکه عربستان در مذاکرات بعدی برجام نقشی خواهد داشت. مذاکراتی که ایران در کل نمیپذیرد. عربستان هم بیان کرده که به عنوان پیش شرط ایران باید حمایت خود را از متحدان در لبنان، سوریه ، عراق و یمن باید متوقف کند. برای ایران چنین عملی را رها کردن متحدان میبیند و به هیچ وجه قابل پذیرش نمیباشد.

ایران هم اعتقاد دارد که امریکا جلوی  گفتگوهای گسترده و‌مفید بین ایران و عربستان را می‌گیرد، عربستان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین خریدار اسلحه های امریکایی می‌باشد و پایان دشمنی ایران و عربستان برای امریکا ضرر مالی دارد و توجیهات برای حضور نیروهای نظامی امریکایی‌ را در منطقه زیر سوال میبرد. بنابراین احتمال آشتی بین ایران و عربستان کم می‌باشد واحتمال این اتفاق در سال های آینده  هم خیلی کم می‌باشد.
نیروهای امریکایی ساکن عربستان در انتظار جنگ با ایران توانایی های خودرا قویتر می‌کنند و به نظر می اید که در بندر ینبع در دریای سرخ برای اولین بار فعال هستند.

ایران اعتقاد دارد که امریکا ، عربستان را قانع کردند که به دلیل اهداف و فعالیت ایران در منطقه، خلیج فارس جزوی از نقاط بسیار خطرناک می‌باشد. علاوه براین افزایش فعالیت نیروهای امریکا در عربستان باعث تعجب نیست. امریکا هر تلاشی بین کشورهای منطقه برای حل مشکلات خود خراب خواهد کرد . ایران ثابت کرد که پهپادها و موشکهای خود به برد ۲۰۰۰ کیلومتر رسیده اند اما این تمام کار نیست. تولید تسلیحات دفاعی با بردهای بسیار فراوان تر جزو اهداف نهایی ایران هستند. مثل امریکایی ها ایران کاملا برای جنگ گسترده شناسایی کرده و آماده است.

فقط رییس جمهور بایدن می‌تواند تصمیم نهایی را بگیرد وباید مستقل از متهدانش و دولت این تصمیم را بگیرد. متاسفانه امروز ما شاهد نکات خوشبین کننده نیستیم. بایدن خود را به عنوان یک صهیونیست معرفی میکند و در ۵۰ سال گذشته از اسراییل پشتیبانی کرده و بارها بیان کرده که او از امنیت اسراییل دفاع خواهد کرد. معنی این‌ واژه دفاع  از امنیت چشم بستن به بسیار ی از عملیات اسراییل با حمایت کامل می‌باشد. اما در سال‌های پایانی رییس جمهوری اوباما رابطه بین اوباما و نتانیاهو چندان خوب نبود. آیا بایدن می‌تواند تنش بین ایران، عربستان و اسراییل را کاهش بدهد؟ آیا او تحریم هارا برمیدارد؟ و به برجام بدون اصلاحات برمیگردد؟ شاید برای این پیشبینی ها هنوز زود است ولی متاسفانه جای زیادی برای خوشبینی نیست.

Advertisements
Advertisements
Advertisements

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.