آیا امریکا حاضر است که به برجام برگردد؟

توسط:  @ejmalrai ایلایجا مگنایر

 ترجمه: شیرین هاشمی
دولت جدید امریکا سعی دارد روابط خود را با متهدانش در خاور میانه صمیمیتر‌ کند که شاید از تنش‌هایی که ترامپ در هفته های آخر ریاست جمهوری خود ایجاد کرده بود کاهش دهد. پیام های غیر مستقیم از طرف کویت، عمان، قطر و عراق به ایران رسانده شده که امریکا قصد دارد به تعهدات خود احترام بگذارد و به برجام ۲۰۱۵ برگردد. ایران هم توسط همان کشورها پیام های مثبت فرستاده با اینکه هنوز به اهداف واقعی امریکا شک دارد. هم چنین ایران هیچگونه اعتمادی به قولهایی که رییس جمهورها قبل از پیروزی در انتخابات می‌دهند ندارند چون بعدا این قول های عوض می‌شود. با اینحال، به نظر می‌رسد که امریکا علاقه دارد که هر چه زودتر  مذاکرات را با ایران را آغاز کند.
رییس ارتش اسراییل آویو کوخاوی مخالفت کشور خود را با برگشت امریکا به برجام ۲۰۱۵ اظهار کرده و حتی ایران را تهدید نموده. کوخاوی جرات انتقاد از دولت جدید امریکا بدون پشتیبانی نتانیاهو را ندارد. کوخاوی از مسیولیت ارتشی خود خارج شده و سفر رییس موساد یاسی کوهن را به واشنگتن را تایین کرده. یاسی کوهن مخصوصا انتقاد خود را از سخنرانی کوخاوی که دولت بایدن را به سوال گرفته بود فاش کرده . ولی نیاید فراموش کنیم که این نوع عملیات پلیس خوب و پلیس بد جزو سیاستهای عادی اسراییل می‌باشد.
هفته بعد نخست وزیر اسراییل قرار است به امارات متحده عرب سفر کند تا یک ائتلاف بر ضد برجام را ایجاد کنند. اسراییل با متحدان جدید رسمی خود، عربستان و امارات برنامه دارند که یک توافق‌ جدید را شروع کنند که موشکهای بالستیک ایران و رابطه ایران با متحدانش جزو شرایط باشند. کشورهای خلیج فارس ادعا می‌کنند که آرزو دارند منطقه بدون تسلیحات هسته ای باشد ولی نمیتوانند دارایی صدها تسلیحات هسته ای اسراییل را توجیه کنند.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements