لبنان در آستانه فاجعه

The demographic concentration and distribution according to a sectarian deployment in Lebanon via https://twitter.com/DelamartinoJ/status/1373324488117485575


@ejmalrai
 ایلایجا مگنایر توسط: 

 شیرین هاشمی ترجمه:شنیدن خبر دیدار بین رییس جمهور اسراییل رووین ریولین و رییس ارتش اسراییل آویو کوخاوی و رییس جمهور فرانسه و انتقادات از حزب الله و البته ایران که در این دیدار صورت گرفت برای هیچکس اصلا تعجب آور نبود. بدون شک برای اسراییل داشتن چنین همسایه قدرتمند که صدها موشکهای نقطه زن با برد سراسر کل فلسطین اشغالی بر عهده دارد غیر تحمل می‌باشد. حزب الله هزاران موشکهای دیگر‌ با برد کمتر را هم بر عهده دارد. با این وجود، حتی در ۲۰۰۶ در زمانی که دارایی موشکی حزب الله از امروز بسیار کمتر بود اسراییل نتوانست این گروه را شکست دهد. بنابراین، هر جنگ در آینده بسیار هزینه دار و نا مشخص خواهد بود. بدین ترتیب، بعد از ناموفقیت اسراییل برای تجزیه سوریه در ۲۰۱۱ و عراق در ۲۰۱۴ و شکست دادن ایران با فشارده‌ترین تحریم های امریکا از زمان انقلاب، احتمال شکست دادن حزب الله در حال حاضر بسیار کم می‌باشد.
امریکا و اسراییل تلاش کردند که تظاهرات لبنان را تبدیل به انقلاب لبنانی بر علیه حزب الله کنند و به دنبال این هدف ۱۰ میلیارد دلار خرج کردند. در حال حاضر دو گزینه برای اسراییل باقی مانده، تشویق خشونت فرقه ای و ایجاد تحریم ها که باعث گرسنگی مردم لبنان شود هم زمان با مقصر دانستن حزب الله برای این دشواری ها. آیا امریکا و اسراییل موفق خواهند بود ؟ برنامه ها و گزینه های حزب الله چه میباشند؟

با شرکت در جنگ‌های سوریه، عراق و یمن حزب الله توانست یک تجربه بینظیر در‌حوزه مبارزه کسب کند. در جنگ سوریه حزب الله هم کنار یک ارتش سنتی یعنی ارتش سوریه و هم در کنار یک ارتش ابر قدرتی یعنی روسیه میجنگید. در برابر دشمن حزب الله از تانک و موشکهای کاملا بومی، پهپادهای رزمی استفاده کرد و چندین عملیات خرابکاری را به خوبی اجرا کرد. علاوه بر این در زمانی که بایدن رییس جمهوری را برعهده گرفت، او روسیه را به عنوان حریف و چین‌ را به عنوان رقیب جدی میدانست و این اعلامیه باعث شد که این دو کشور و مهم‌ترین دشمنان امریکا در خاور میانه، حزب الله و ایران با هم نزدیکتر شوند.

یک گروه نمایندگی‌از طریقه حزب‌کمونیست چین به لبنان سفر کرد و با رهبریت حزب الله دیدار داشت؛ در این دیدار پروژه های مختلف به مبلغ ۱۲ میلیارد دلار در زمینه های برقی، ارتباطات، حمل و نقل، و زیر ساختهای کلیدی را مطرح کردند. از سوی دیگر، روسیه یک هیات نمایندگی‌ حزب الله با مدیریت نماینده مجلس حزب الله حاج محمد راد را به مسکو دعوت کرد و آقای راد با وزیر امور خارجه سرگی لاوروف ملاقات داشت.

قابل توجه است که در سوریه، حزب الله ۱۳۱ پایگاه دارد در حالی که ایران ۱۱۵ و روسیه ۹۵ پایگاه دارند. و پایگاه هوایی حمیمیم ‌و پایگاه نیروی دریایی طرطوس به سوریه تعلق دارند ولی روسیه برای طولانی مدت آنها را اجازه نموده است. بنابراین روابط ترکیبی و راهبردی بین روسیه و حزب الله اجتناب ناپذیر بود و شناخت رسمی حزب الله توسط نیروهای اطلاعاتی امریکایی به عنوان یک قدرت منطقه ای که حتی توان دخالت در انتخابات امریکا‌را‌دارد این رابطه را قوی تر‌ کرده.

اما شرایط بحران اقتصادی در لبنان بر روی تمام لبنان اثر منفی داشته، حتی حزب الله . تحریم های گسترده امریکا بر علیه ایران که از سال ۱۹۷۹ سابقه دارد و در سال ۲۰۲۰ به فشرده‌ترین حد رسیدند و هنوز در زمان بایدن ادامه دارد دست ایران را برای کمک مالی به متحدان خود کوتاهتر نموده ولی این کمک هیچ زمان متوقف نشده است. ایران سرنوشت متحدان خود را جزو منافع ملی میشناسد، در حالیکه شرایط متحدان خود برای ایران بسیار ضروری می‌باشد، خرج های اضافه را کنار گذاشتند و کمک مالی در کل کاهش پیدا کرده است. برای رزمندگان و‌کارمندان حزب الله همیشه سر موقع پرداخت می‌شود اما فقط ۲۰ تا ۲۵ درصد حقوق خودرا به دلار امریکا دریافت می‌کنند ودر سال اخیر ارزش یک دلار نسبت به لیر لبنان از ۱۵۰۰ به ۱۳۰۰۰ افزایش یافته است. بسیاری از اعضای حزب الله حقوقی دریافت نمیکنند و یا به لیر لبنانی حقوق میگیرند. با اینحال رهبری حزب الله برای اعضای نیازمند خود یک 

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

سرمایه خیریه به نام «مواصت»ایجاد کرده و آن اعضایی که حقوق خود را به دلار دریافت می‌کنند می‌توانند اعضای دیگر  و خانواده های آنان را پشتیبانی کنند.

بحران اقتصادی لبنان چندین دلیل دارد: دهه های فساد در ۳۰ سال گذشته باعث شد که کشور لبنان هیچ توانایی تولید نداشته باشد و صادرات کشور به دلار وابستگی غیر طبیعی داشته باشد. در سال‌های اخیر جنگ امریکا علیه دولت سوریه و تحریم های امریکا و اروپا بر علیه این کشور آسیب زیادی به اقتصاد لبنان رقم زده. در داخل کشور، خروج میلیاردها دلار از کشور، بد مدیریت بانک مرکزی که تحت کنترل امریکا می‌باشد، و جلو گرفتن امریکا از کشورهای ثروتمند خلیج فارس برای حمایت از اقتصاد لبنان به طور گسترده برای فروپاشی اقتصاد لبنان تاثیر گذار بودند. تمام این موارد با هم در این ملت جمع شده و گرسنگی مردم، کمبود دارو و مواد غذایی، زوال ارز کشور، ایجاد تورم سنگین رخ می‌دهد و با اینحال بخش قابل توجهی از این جامعه فقط برای زنده ماندن در‌میارزه میباشند.
اما کمبود مواد غذایی ‌‌دارو نباید چندان تاثیر عمیقی در جامعه باشد که لبنان دوباره وارد جنگ داخلی بشود. ایران می‌تواند دارو و مواد غذایی مورد نیاز را فراهم کند ‌ودر حال حاضر این را تا حدی انجام می‌دهد و عراق برای فراهم نمودن برق و نفت خود‌را آماده اعلام نموده است. اما حساس ترین نقطه در حال حاضر نقطه امنیت می‌باشد. برای اینکه چندین گروهای وابسته به امریکا خیابان‌ها و جاده های مهم را میبندند که خط تامین بین شیعیان پایتخت، دره بقاع و جنوب لبنان را قطع کنند. این عمل برای حزب الله بسیار خطرناک و غیر قابل قبول می‌باشد و به عنوان اعلام جنگ میشناسد.

خاطرات ۷ می ۲۰۰۸ برای لبنان هنوز بسیار مهم می‌باشد، در چنین روز حزب الله محله های بسیار بیروت را از دولت وابسته به امریکا را موفق بود پس بگیرد، پس از آنکه آن نیروها تصمیم گرفتند که به کل سامانه ارتباطی حزب الله حمله کنند و حزب الله این اقدام را به عنوان اعلام جنگ میدانست. در طول جنگ ۲۰۰۶ سیستم ارتباطی حزب الله در هماهنگی  رزمایش بسیار موفق‌ و تاثیر گذار بود و هر چه قدر که تلاش کرد اسراییل نتوانست این سیستم را نابود کند. دو سال بعد در ۲۰۰۸، نخست وزیر سابق فواد سنیوره ، یک فرد ضد حزب الله و طرفدار شدید امریکا و عربستان برای خراب کردن سامانه های ارتباطی حزب الله نیروهای خود را داوطلب کرد. فواد سنیوره متهم به فساد بود اما نخست وزیر سابق رفیک حریری، سنیوره را به عنوان وزیر امور اقتصاد منصوب کرد فقط به دلیل اینکه سنیوره را از پیگرد قانونی دور کند. فقط در لبنان این سطح فساد سیاسی می‌تواند رخ بدهد.

طبق گفته مقامات مهم در لبنان در هفته های اخیر، با پشتیبانی نخست وزیر ساد حریری و به بهانه بحران اقتصادی،دولت مرکزی جاده سعد نایل را که شهر بیروت و دره بقاع را با هم وصل میکند به طور رسمی بست. هم چنان جاده عالیه توسط ولید جنبلاط، دبیر کل حزب سوسیالیست ترقی خواه و مهم ترین شخصیت دروزی لبنان که طرفدار امریکا هم می‌باشد بسته شد و این باعث شد که شیعیان پایتخت نتوانند به نقاط حومه شهر بیروت برسند. جاده الجیه که به جنوب کشور لبنان میخورد هم توسط دروزی ها و طرفداران حریری بسته شد. تمام این عملیات هماهنگ بودند و مشخص می‌باشد که نیروهای ضد حزب الله آماده ضربه زدن گسترده تر میباشند.
علاوه بر این، ارتش لبنان شرایط فعلی را دشوارتر می‌کنند، در حالیکه جوزف عون فرمانده ارتش لبنان به چندین دستور رییس جمهور میشل عون برای باز کردن جاده ها و اجازه دادن به تظاهرات در خیابان‌ها بی توجهی کرد. جوزف عون خود را برای انتخابات ریاست جمهوری آماده میکند و اشتباها اعتقاد دارد که حمایت امریکا برای رسیدن به هدف رییس جمهوری خود کافی می‌باشد.

۶ ماه پیش یک برنامه برای بستن تمام جاده ها بین دره بقاع و جنوب لبنان که توسط  حزب الله استفاده می‌شود اجرا شد. پس از چندین اخطار بدون نتیجه، حزب الله بیش از ۱۰۰۰ رزمنده خود را برای باز کردن این جاده‌ها آماده کردند. در آن لحظه ارتش لبنان از این اقدام حزب الله آگاه شد، دخالت نموده و نیروهای مورد استفاده امریکا که جاده ها را بسته بودند بیرون کردند.

همین اتفاق در حال تکرار است، متوقف کردن خط تامین برای حزب الله غیر قابل تحمل است. محور مقاومت این عملیات را اعلام جنگ و خدمتکاری به اسراییل میداند .به نظر می‌رسد که احتمالا برای باز کردن تمام جاده ها صرف نظر از تعداد جمعیت و تا چه اندازه مسلح میباشند بین ۲۴ تا ۴۸ ساعت وقت لازم می‌باشد.

تا زمانی که لبنان بخشی از سرزمین های دریایی نفت و گاز حاصلخیز خود را به اسراییل هدیه کند و حزب الله را مجبور به خلع سلاح کند، به لبنان اجازه زیستن در صلح داده نخواهد شد. امریکا، لبنان را به سمت ورشکستگی میکشد، در حالیکه لبنان برای دریافت حمایت مالی از عراق، چین و روسیه اجازه ندارد و هم چنان امریکا تمام حمایت مالی خود را لغو کرده است. نیروهای طرفدار امریکا و اسراییل در لبنان برای خلع سلاح حزب الله در خواست می‌کنند و در روزهای اخیر در فضای مجازی انتقادات بسیاری از سید حسن نصر الله انتشار یافته است.
حزب الله خلع سلاح نخواهد کرد و هر چه قدر سعی میکند  جنگ داخلی رخ ندهد ولی اگر لازم باشد آماده درگیری با دشمنان خود می‌باشد. حزب الله طرفداران خود که در سراسر جامعه لبنان میباشند را قوی میکند ودر مناطق مرزی نسبت به تهدیدهای گسترده نیروهای خود را آماده میکند. حزب الله اکثر پایگاه های خود را در زیر زمین قرار داده و شهرکهای فراوان برای مبارزات آینده با امریکا و اسراییل ساخته.

نیروهای امریکایی برای شکست حزب الله با اسراییل همیشه همکاری خواهد کرد. فرمانده سنتکام کنت مکنزی، سال گذشته چندین بار به لبنان سفر کرد، آخرین سفر وی در هفته گذشته بسیار مهم بود، در این دیار مکنزی  با ۶ بالگرد که از ارتش لبنان در اختیار وی قرار گرفت  منطقه دیر العشایر در مرز لبنان و سوریه همراه با چندین نیروهای امنیتی و کارشناسان عارضه نگاری بررسی کرد. مکنزی با فرمانده ارتش لبنان جوزف عون ملاقات داشت اما رییس جمهور ویا هیچکدام از مقامات دیگر را ملاقات نکرد.

به نظر می‌رسد که این منطقه که فقط از شهر دمشق ۴۰ کیلو‌متر فاصله دارد می‌تواند میزبان یک پایگاه جدید برای ارتش لبنان باشد اما این پایگاه کاملا زیر نظر امریکا خواهد بود. این منطقه هم دره بقاع را به جنوب لبنان وصل میکند و نزدیک به کوه جبل الشیخ می‌باشد، جایی که به احتمال قوی حزب الله چندین موشک را پنهان کرده است. سفیر امریکا در بیروت بیان میکند که مهم ترین فرمانده سنتکام برای یک پروژه آبیاری با حمایت امریکا به منطقه مرزی سفر کرده و جالب است که این پروژه دو سال پیش آغاز شده و فقط به یک روستای کم جمعیت و نیمه خالی آب صادر میکند. مشخص نیست که چرا یک پروژه آبیاری جزو مسیولیت های یکی از مهم‌ترین مقام‌های نظامی امریکا می‌باشد.
برای لبنان راه حل گسترده به زودی به وجود نخواهد آمد ولی در حقیقت لبنان یک کشور در آستانه فاجعه می‌باشد. کشورهای خلیج فارس، امریکا و اسراییل به شکست لبنان و سقوط رییس جمهور  میشل عون و متحد خود حزب الله مصمم میباشند. آیا این کشورها می‌توانند با هم پیروز شوند؟ در سوریه، عراق و یمن موفق نبودند و شکست خوردند. هم چنان اسراییل در جنگ ۲۰۰۶ نتوانست حزب الله را شکست بدهد و سرمایه گذاری امریکا با ۱۰ میلیارد دلار بر ضد حزب الله نتوانست یا فتنه ای و یا جنگ داخلی را ایجاد کند. هم در مسایل داخلی و هم در برابر اسراییل حزب الله مستقل و مقتدرانه عمل میکند، اما با اینکه حزب الله علاقه دارد با سایر حزب‌ها در سیستم سیاستی همکاری کند، تحمل سیاستمداران کاملا وابسته به امریکا‌را‌ندارد. دولت مرکزی و سیاستمداران طرفدار امریکا از حمایت کشورهای شرقی واهمه دارند، آنها تحت تاثیر تصمیم نگرفتن دولت جدید امریکا که فعلا راه ترامپ را ادامه می‌دهد میباشند. عملکرد ها و تهدیدهای امریکا به تدریج لبنان را به سمت فاجعه میکشاند.

Advertisements
Advertisements
Advertisements