.ایران عملیات نمایشی امریکا و عراق را قبول نمیکند ولی همکاری بین ایران و امریکا غیر ممکن نیست ٤


@ejmalrai
 ایلایجا مگنایر توسط: 

 شیرین هاشمی ترجمه:
امریکا برای سیاست خود برای ایران بیش از دو گزینه ندارد, گزینه اول این است که تحریم های بیرحمانه دانالد ترامپ را ادامه بدهند و شاهد به دست آوردن تسلیحات اتمی توسط ایران باشند. با توجه به برتری مشخص قدرت نظامی امریکا، امریکا نمیتواند جلوی حملات موشکی ایران را به پایگاه‌های خود را در منطقه بگیرد. ایران می‌تواند نقطه بسیار مهم و‌ترکیبی تنگه هرمز را ببیندد و هم به دریای سرخ دسترسی داشته باشد. علاوه بر این متحدان ایران بار ها اعلام کردند که هر جنگی که‌ بر ضد ایران رخ بدهد در حقیقت جنگی بر علیه محور مقاومت خواهد بود. این نشان می‌دهد که در جنگ احتمالی اکثر خاور میانه تبدیل به میدان جنگ می‌شود. به این دلیل احتمال شروع جنگ بر ضد ایران کمتر می‌باشد و حقیقتا از زمان حمله ایران به بزرگ‌ترین پایگاه امریک در منطقه، عین‌الاسد و نبودن واکنش توسط امریکا احتمال حمله یه ایران کمتر شده است. 

گزینه دوم این‌ است که تمام تحریم‌ها را لغو کنند ودر جبهه های مختلف تنش های فعلی خاور میانه را کاهش بدهد. دولت امریکا میفهمد که فقط لغو تحریم ها می‌تواند جلوی اتمی شدن ایران را بگیرد. اما دولت بایدن در حال حاضر مشکلات دیگری را پیش رو دارد و ممکن است که دودل باشند، این در‌حالیکه مقامات این دولت چندین بار ادعا کردند که دیپلماسی تنها ترین راه حل مسایل اتمی می‌باشد.
ایران بدون شک اجازه فکر کردن و تصمیم گرفتن طولانی را به امریکا نخواهد داد. ایران در حال حاضر به راه اتمی خود ادامه خواهد داد و به هدف اینکه وابستگی خودرا  به انرژی نفتی کاهش بدهد هم از لحاظ استفاده داخلی و هم از لحاظ درآمد بالعکس بیشتر کشورهای عربی از جمله عراق، عربستان، امارات و بحرین کاملا تمرکز کرده. ایران بارها اعلام نموده که توافقنامه برجام از مسایل دیگر کاملا جدا است و هم گفته که بعد از لغو تحریم می‌تواند درباره مسایل دیگر مذاکره کند. انجام پذیرفتن چنین مذاکرات فقط و فقط می‌تواند با لغو تحریم ها رخ بدهد.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

جو ‌بایدن نشان داده است که او حاضر نیست سوریه و عراق را ترک کند و هم نشان داده که برای هیچکدام از این دو‌کشور یک راهبرد مشخص‌را ندارد, بنابراین به نظر می‌رسد که شرایط فعلی ادامه خواهد داشت، و به این دلیل حتی اگر مسایل اتمی حل بشود تنش ها بین ایران و امریکا در زمینه های دیگر‌ ادامه خواهد داشت. 
برای ایران به نظر می‌رسد که عراق بهترین مکان برای مبارزه با امریکا می‌باشدو این به دلیل حضور چندین گروهای مسلح  که هم به ایران نزدیکند و هم حاضرند با نیروهای امریکایی مبارزه کنند می‌باشد. پس از حمله اخیر به نیروهای امریکا در عراق, بایدن یک واکنش غیر پیشبینی شده نشان داد و هیچ‌گونه پاسخ نظامی انجام نداد. به این دلیل به نظر می‌رسد که نیروهای امریکایی دیگر به فکر انتقام جویی فقط برای اینکه نشان دهند که انتقام گرفته اند نیستند. ولی تا چه حدی و برای چه مدتی امریکا اینگونه حملات را بدون پاسخ تحمل کند؟ آیا بایدن نیروهای خود را در عراق نگه خواهد داشت؟
به احتمال قوی نیروهای امریکایی در عراق نخواهندماند، به شرط اینکه امریکا بتواند نیروهای دیگری را در عراق داشته باشد. بسیاری از مقامات عراقی که اکثرا سیاستمداران شیعه هستند خواستار تعویض نیروهای ناتو با نیروهای امریکایی میباشند ولی این عملیات نمایشی توسط امریکا و عراق برای ایران و متحدان وی در عراق قابل قبول نمیباشد. این نشان دهنده تفاوت بین سیاستمداران و گروه‌های مقاومتی می‌باشد و فعلا گروه‌های مقاومتی عراق به حملات گسترده علیه نیروهای امریکایی ادامه خواهد داد.

برای ایران یک نیروی ناتوی اروپایی بدون شک یک نیروی امریکایی با چهره اروپایی می‌باشد. این نشان می‌دهد که تهدید امریکا به جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت. در این زمینه گزینه های عراق چه می‌باشد؟ چرا همکاری بین امریکا و ایران این قدر سخت می‌باشد؟ و چرا دشمنی این دو کشور کم رنگتر نمی‌شود؟

Advertisements
Advertisements
Advertisements