چرا حزب الله در لبنان تمام نیروهای خود را برای جنگ آماده کرده؟


@ejmalrai
 ایلایجا مگنایر توسط: 

 شیرین هاشمی ترجمه
یکشنبه ۹ می اسراییل یک رزمایش‌ نظامی گسترده با نیروهای زمینی، هوایی و‌دریایی با هزاران سرباز و فرمانده در مرز با لبنان آغاز خواهد کرد. این رزمایش بسیار گسترده‌ یک واکنش قابل توجهی را از حزب الله رقم زد و به تمام رزمندگان هشدار داد که برای احتمال جنگ باید آمادگی کامل داشته باشند.

برای این آمادگی کامل رهبری حزب الله چندین نکات اساسی را در نظر گرفته: 
در وحله اول فقدان دولت در اسراییل به نتانیاهو این آزادی تصمیم گیری کامل در هر مسیله‌ای را می‌دهد که بتواند به موفقیت خود در انتخابات کمکی باشد. پس از ۴ انتخابات سیاستمداران اسراییلی نتوانستند دولتی را تشکیل دهند. به نظر می‌رسد که انتخابات پنجمی هم در راه باشد و نتانیاهو به فساد و اختلاس متهم است و تنها راهی که می‌تواند از محکومیت و احتمالا زندان فرار کند این است که به ریاست جمهوری خود ادامه دهد.

دوما اسراییل توانست با بحران کرونا به زودی مقابله کند، ۸۵ درصد از ارتش اسراییل و ۷۵ درصد از مردم غیر نظامی ‌واکسینه شدند. این اجازه می‌دهد که نظامیان اسراییل

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

بدون واهمه از ویروس کرونا  بتوانند با هم در رزمایش های مختلف در تماس باشند.

در وحله چهارم، طرح این رزمایش بسیار دقیق و حرفه ای خواهد بود. با هزینه و تنوع تسلیحات خود عملکرد ارتش اسراییل در سال‌های اخیر بسیار بهبود یافته. جمع شدن تمام نیروهای اسراییل نشان می‌دهد که به جای رزمایش اسراییل کل ارتش خود را برای جنگ آماده میکند.

به این دلایل، حزب الله این رزمایش را بسیار جدی گرفته و مشکل ساز میداند و در کل کشور آمادگی نظامی خود را افزایش داده. حقیقتا حزب الله به تمام رزمندگان و لشگرهای خود دستور داده که آمادگی کامل داشته باشند که در اتفاق هر نوع تجاوز توسط ارتش اسراییل پاسخ فوری و گسترده دهند.

بنابراین حزب الله آمادگی نظامی خود را به اسراییل آشکار نموده. با اینحال، اسرایلی ها میفهمند که در اتفاق تغییر رزمایش به سمت حمله به لبنان، حزب الله به هیچ‌وجه‌غافلگیر نخواهد شد.

نام این رزمایش اسراییل، «تهدید از سوی حزب الله» می‌باشد، بر این اساس آمادگی نیروهای اسراییل برای جنگ از نگرانی می‌باشد ولی این دلیل نمیباشد که حزب الله خود علاقه به جنگ را دارد و به زودی هدف و‌میل اسراییل روشن خواهد شد.

Advertisements
Advertisements
Advertisements