نتایج جنگ غزه و فلسطینیان در آستانه جهاد بزرگ


@ejmalrai
 ایلایجا مگنایر توسط: 

 شیرین هاشمی ترجمه
نتایج چهار مین‌جنگ اسراییل بر علیه غزه به این زودی تمام نمی‌شود؛ این را می‌شود در کشورها و گروه‌های مختلف دید. در نتیجه بسیاری از گروهها به خصو‌ص در محور مقاومت ( فلسطین، لبنان، سوریه، عراق و یمن) خود را پیروز می بینند. بالعکس کشورهایی مثل اسراییل، امریکا، اتحادیه اروپا، عربستان سعودی، و امارات به مقابله با پیروزی حماس و ضعیف کردن نقش این گروه در منطقه خواهند بود. هیچ شکی نیست که تلاش های بیشماری در روبروی فلسطین در نکات مختلف خواهد بود. جهاد بزرگ آغاز شده است.
اسراییل قدرت ویرانگری خود را‌در هر جنگ بر علیه لبنان و غزه نشان داده. در هر چهار جنگ علیه غزه در سال‌های ۲۰۰۹، ۲۰۱۲، ۲۰۱۴، و ۲۰۲۱ ، اسراییل مجتمع های مسکونی، زیر بناها، تاسیسات غیر نظامی و تعداد بسیاری از مردم عادی را تحت حمله قرار داد. مقامات اسراییل بیان کردند که آنها توانایی موشکی حماس را از بین بردند و چندین فرماندهان را کشتند و تمام انبارهای موشکی حماس را نابود کردند. با هر جنگ‌، راهبردهای نظامی، تعداد موشکهای مورد استفاده، حجم حملات و بردهای موشکهایی مقاومت فلسطین پیشرفته تر می‌شود. در هر کدام از این ۴ جنگ سازمان ملل به اتفاق جنایت‌های جنگی اعتراف کرد ولی هیچ عملی بر علیه آن انجام ندادند.

اسراییل ادعا کرد که تمام تونل های غزه را ویران کرده ولی این ادعا را نمی‌شود تایید کرد. اسراییل هم چنین بیان کرد که حماس خواستار آتش بس بود ولی نتانیاهو اظهار کرد که جو بایدن او را به اعلام آتش بس تحمیل کرد و تصمیم آتش بس‌ با مشاوره چندین مقامات عالی رتبه اسراییل صورت گرفت. این بیانیه نشان می‌دهد که نتانیاهو در‌حال حاضر در بحران سیاسی میباشد و میخواهد تصمیم آتش بس را یک تصمیم جمعی نشان دهد.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements