برداشت‌های محور مقاومت نسبت به جنگ غزه


@ejmalrai
 ایلایجا مگنایر توسط: 

 شیرین هاشمی ترجمه
جنگ غزه یا عملیات شمشیر قدس بسیار برداشت‌ها دارد. مقامات محور مقاومت افشا کردند که اسراییل فقط از یک سوم توانایی نظامی خود استفاده کرده و بقیه دوسوم را نگه داشته تا بتواند با سایر نیروهای محور مقاومت بجنگد.
قبل از جنگ غزه، اسراییل در یکی‌از بررگترین تمرین های نظامی خود هزاران سرباز در جبه‌های مختلف قرار داده بود. این اقدام یک واکنش گسترده از حزب الله را رقم زد و هم چنان برای آمادگی جنگ واقعی حزب الله تمام رزم زندگان خود را آماده کرده بود.

یک روز ‌پس از آغاز تمرین نظامی اسراییل، جنگ غزه آغاز شد و اسراییل مجبور به عقب انداختن تمرین‌های نظامی شد. اسراییل، دارایی بیش از ۱۵۰۰۰۰ موشکهای نقطه زن و پیشرفته حزب الله را یک تنش بسیار جدی میداند و به این دلیل سران سیاسی و نظامی اسراییل باور داشتند که سال ۲۰۲۱، سال حذف تهدید حزب الله می‌شد.

به نظر می‌رسد که جنگ غزه کاملا برنامه های اسراییل را تغییر داد و هم چنان نیروهای خود را به سمت جنوب برای مقابله با غزه کشاندند. حقیقتا ۷۰۰۰ سرباز اسراییلی به لشگرهای سامانه پدافند هوایی که کاملا تحت فشار بود اضافه شدند. این نیروها باید با ۴۳۰۰ راکت و موشک که فقط در ۱۱ روز شلیک شده‌بود مقابله می‌کردند. لشگرهای دیگر آماده یک جنگ زمینی که اگر اتفاق میافتاد خیلی محدود بود که اتفاقا صورت نگرفت.
از اولین لحظه که غزه تصمیم به دفاع از قدس گرفته بود مقاومت غزه با همکاران خود در لبنان و ایران یک ارتباط گسترده داشت. در حقیقت، بین غزه، بیروت، بغداد، صنعا  و تهران یک هماهنگی و ارتباط کامل وجود داشت. اسراییل نتوانست به مرکز ارتباطی غزه حمله کند و هم چنین مقاومت فلسطینی ارتباط با متحدان خود را بیرون از شهر محاصره شده توانست ادامه دهد.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements