امریکا لبنان را دو دستی تقدیم حزب الله میکند


@ejmalrai
 ایلایجا مگنایر توسط: 

 شیرین هاشمی ترجمهدر زمانی که دیوید هیل معاون امور سیاسی وزیر امور خارجه امریکا جلوی کمیته روابط خارجی سنای این کشور سخنگویی کرد او به سناتور جین شاهین اعلام کرد که برای سقوط حزب الله در لبنان تا کنون امریکا ۱۰ میلیارد دلار هزینه کرده. هیل اضافه کرد که این هزینه بخشی از برنامه حداکثری بر علیه ایران و اهداف این برنامه ضعیف کردن حزب الله و کاهش نفوذ ایران در منطقه و جلوگیری از ایجاد شرایطی که هم ایران و هم حزب الله بتوانند استفاده کنند بود. با قدرت گرفتن حزب الله در زمینه های مختلف و شرکت گسترده این گروه‌ در چندین میدانهای جنگ از جمله سوریه، عراق و یمن، افشاگری هیل از هزینه های سنگین امریکا بر علیه حزب الله مشخصا شسکستهای امریکا را در این زمینه نشان می‌دهد. اما از هر مسیله مهم تر این است که در حال حاضر امریکا و کشورهای ثروتمند عربی خلیج فارس کشور لبنان را کاملا به چالشهای خود رها کردند و فرصت طلایی برای حزب الله میباشد که قدرت خود را بی سابقه افزایش دهند.
با حمله اسراییل به لبنان در سال ۱۹۸۲ و ایجاد حزب الله لبنان به یک عصر جدید وارد شد، ایجاد حزب الله  با نام مقاومت اسلامی در لبنان نتیجه چندین سال آزار جمعیت شیعیان لبنان بود. برای چندین سال‌ها هیچ گونه حقوق بشری را نداشتند و بعد از مسیحیان، سنی ها و دروز ها شهروندان درجه چهارم بودند.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements