حمله بایدن به عراق و سوریه: یک پیام بزرگ برای ایران

 شیرین هاشمی :ترجمه
هیچ شکی نیست که جو‌بایدن تصمیم گرفته که مانند رییس جمهور سابق ترامپ عراق را به عنوان میدان جنگ بین ایران و امریکا فرض کند و به حاکمیت کشور عراق تجاوز کند. جت های امریکایی نقاطی را در داخل عراق و سوریه بمباران کردند که در این حملات ۸ نفر در هر دو سوی مرز کشته شدند. لورنس کرب یکی از مشاورین عالی رتبه در سازمان مرکز ترقی امریکا و معاون سابق دفاع امریکا بیان کرد که این حملات که توسط بمب افکن های جنگنده انجام گرفت که از طرف بایدن هشداری برای ایران میباشد. بنابراین این بمباران در مناطق مرزی را هم می‌شود جزوی از مذاکرات هسته‌ای در وین که هنوز ادامه دارد ولی فعلا متوقف شده، حساب کرد. ولی دولت بایدن اشتباه کرده اگر فکر میکند که این حملات اثر مثبتی و به فایده منافع امریکا خواهد داشت. بالعکس ایران با اینکه از شهادت نیروهای عراقی متاثر میباشد ولی بیشتر ایران را عصبانی میکند. و از یک طرف هم بایدن به تله ای که برای او گذاشته شده میافتد.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements