قدرت ایران به حدی رسیده که برای اسراییل غیر قابل مهار میباشد.

 شیرین هاشمی :ترجمهدر چندین دهه گذشته، اسراییل نقش بسیار مهمی را در خاور میانه اجرا کرده بود. پس از شکست ارتش‌های عرب در ۱۹۶۷، اسراییل اعتقاد داشت که یک ارتش کوچک اسراییلی می‌تواند به هر کشور عرب تجاوز کرده و به هر هدفی در خاور میانه حمله نظامی بدون هیچ گونه پاسخ حمله کند. اسراییل برتری هوایی را خود را ادامه داده بود و از حمایت کامل نظامی و اطلاعاتی امریکا و دیگر کشورهای غربی برخوردار بود. امریکا و اسراییل اصلا انتظار پاسخ گروه‌های مقاومتی در خاور میانه را که معمولا تحت حمله و فشار بودند را نداشت.  عوامل هایی که بین نیروهای مختلف شرایط بازدارندگی را ایجاد میکند نتایج و تجربه‌های مشترک از جنگ‌های قبلی میباشد. با اینحال، در حال حاضر در درگیری‌های  خاور میانه اسراییل نتوانسته برتری نظامی خود را ادامه بدهد.

فشار حداکثری و تحریم های بیرحمانه امریکا از اول انقلاب اسلامی نتوانسته ایران را به زانو بیاورد و ایران به خود کفایی و پیشرفت توانایی نظامی برسد. در طول این سالها ایران تجربیاتی بسیاری را کسب کرده و توانایی نظامی خودرا بسیار پیشرفته نموده و موفق بوده که متحدان محکم را به دست آورد  که این کشورها همگی هژمونی امریکا و برنامه های توسعه طلبی اسراییل را رد می‌کنند. ایران در نقطه ای است که می‌تواند به متحدان خود بگوید که من نفر اول در نبرد میباشم و شما یا کنار من و یا پشت من میباشید. ایران دشمن آشکار اسراییل میباشد و پاسخ هر خرابکاری و یا کشتار را با عمل مشابه می‌دهد. علاوه بر این، ایران توانایی شروع حمله را اگر لازم باشد را هم دارد چون متحدان خود را با پیشرفته ترین فناوری جنگی فراهم نموده و این یک تهدید بسیار جدی و مهمی بر علیه اسراییل و برنامه ها و نقشه های امریکا در منطقه میباشد.  با اینحال، قدرت ایران به حدی رسیده که برای اسراییل غیر قابل مهار میباشد.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements