استفاده امریکا از جنگ اقتصادی بر علیه ایران و محور مقاومت


@ejmalrai
 ایلایجا مگنایر توسط: 

 شیرین هاشمی :ترجمهدولت امریکا راهبرد خود را در خاور میانه عوض کرده ولی همان اهداف سابق و سیاست هژمونی را ادامه می‌دهد.جنگ میدانی و نظامی علیه سوریه و لبنان برای امریکا دیگر قابل قبول نیست به دلیل هزینه انسانی و مالی که ایجاد میکند. بنابراین، دیگر چنان احتیاجی برای حضور و دخالت نظامی در کشورهای منطقه نیست، جنگ های بعدی جنگ‌های تحریمی و فتنه و اغتشاش میباشند. به نظر می‌رسد که این جنگ گرسنگی از جنگ‌های قبلی امریکاو اسراییل در لبنان، سوریه، عراق و افغانستان( که در آنها شکست خوردند)  موفق تر میباشد.

ایران جلوی چهار دهه تحریم‌های بیرحمانه ایستادگی کرده و در خیلی زمینه ها به خود کفایی رسیده. ایران موفق به ساخت موشکهای نقطه زن بوده که توانسته ایران و متحدان ایران را از حملات دشمنان حفاظت کند. به این دلیل میباشد که امریکا جنگ‌ را بر علیه متحدان ایران که از ایران ضعیف تر و اقتصاد آسیب پذیر تر دارند آغاز کرده.

با وجود کمکهای مالی ایران، کشورهای دیگر محور مقاومت نمیتواند به مانند ایران در بسیاری از مسایل خودکفا باشند. کشورهای محور مقاومت برای مثال، دخالت حزب الله در سوریه در لبنان باعث بحث و اختلاف نظر در جامعه لبنان شده و کشور از یک بحران مالی شدید رنج میبرد. در عراق، حشدالشبعی مورد حملات داخلی قرار می‌گیرد و خزانه دولت. بسیار خالی میباشد. در سوریه، القاعده، ترکیه و امریکا هنوز مناطق شمالی کشور را اشغال نمودند و اجازه رسیدن منابع انرژی و غذایی را به ۷۰ درصد کشور که زیر حمایت دولت سوریه میباشد را نمیدهند.

به این دلایل، جنگ اقتصادی امریکا بر علیه متحدان ایران موفقیتهایی را کسب کرده و تغییر سیاست امریکا در خاور میانه به دلایل تجربیاتی که امریکا در دهه های گذشته داشته به وجود آمده. بین امریکا و محور مقاومت چه کسی حرف آخر را خواهد زد؟ بعد از چندین سال عملیات ناموفق برای شکست محور مقاومت، امریکا یک راهبرد جدید اقتصادی را تشکیل کرده.
عراق
پس از اینکه امریکا در سال ۲۰۰۳ عراق را اشغال کرد نتوانست هیچ گونه ثبات برقرار کند و یا حتی مردم عراق را زیر حمایت خود بیاورد. و حتی بالعکس اکثر مردم عراق خواستار خروج کامل امریکا از کشور خود میباشند. در این چندین سال اشغالگری صدها هزار عراقی و ده‌ها هزار سربازان امریکایی کشته و یا مجروح شدند و امریکا حدود ۲ تریلیون دلار خرج این جنگ کرده.

جنگ علیه داعش، فساد طولانی مدت، مشکلات داخلی سیاسی، مدیریت نادرست خدمات، فروپاشی زیر ساخت ها بحران شدید اقتصادی را به وجود آورده. برای راه چاره، نخست وزیر سابق عراق، عادل عبدالمهدی بدون رها کردن دولت‌های غربی، به سوی چین رفت؟ امریکا توسط درخواست‌های قانونی مردم برای ایجاد برق، کار و پایان فساد عبدالمهدی را از قدرت خارج کرد.

نخست وزیر جدید مصطفی الکاظمی ارثیه بدهی های سنگین دولت، خزانه خالی و خرج‌های ماهیانه را که نمیتوانست از عهده آنها برآید را به دست آورد. و این الکاظمی را بسیار آسیب پذیر کرد و به امریکا و دوستان پولدار عرب مدیون کرد.

اکثر عراقی ها به خصوص مردم شیعه بر علیه این سیاست عراق تظاهرات کرده و نارضایت خود را از بغداد تا بصره آشکار نمودند. بصره مرکز قدرت شیعیان عراق میباشد. بیشتر مقامات عراقی برای به قدرت آمدن خود تلاش می‌کنند بدون اینکه آگاه باشند که این عملیات چه خطراتی را برای کشور خود ایجاد میکند. امریکا و متفقان امریکا امیدوار بودند که انتخابات عراق بعضی از مشکلات را حل کرده و رهبران سیاسی دوستانه تری را به قدرت میاورد.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements