Sadrist vertrouwelijke ontmoetingen, bittere keuzes voor Sayed Moqtada in Irak

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

De handmatige telling van honderden stembureaus gaat door op verzoek van de politieke partijen en kandidaten die bezwaar maakten tegen de eerdere resultaten van de parlementsverkiezingen die vorige maand in Irak plaatsvonden. Ondertussen blijft Muqtada al-Sadr – die het grootste aantal (72) parlementszetels won – contact zoeken met verschillende politieke partijen om politieke allianties te vormen die individueel niet in staat zijn om de volgende regering en haar premier te benoemen. Deze niet nader genoemde contacten/overeenkomsten/allianties worden uitgevoerd door het Sadrist-comité dat tot taak heeft te onderhandelen over een overeenkomst met alle politieke partijen die bereid zijn zich aan te sluiten bij de Sadrist-regering om het toekomstige politieke toneel uit te kristalliseren. Verwacht wordt echter dat de politieke beweging van de Sadristen op de ingeslagen weg zal struikelen, nu Sayed Moqtada al-Sadr heeft aangekondigd dat hij ernaar zal streven een nationale meerderheidsregering te vormen. Bijgevolg wordt hij overgeleverd aan de genade van een andere en heel verschillende politieke kracht die volledig in tegenspraak is met zijn uitgesproken politieke visie en doelstellingen. En boven op deze doelstellingen komt nog de kwestie van de terugtrekking van alle buitenlandse troepen uit Irak, evenals de relatie met Israël.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements