اعلامیه های مقتدی صدر: دستور انحال گروه های مسلح عراق یا فقط یک نمایش رسانه ای؟

@ejmalrai ایلایجا مگنایر توسط: 

 شیرین هاشمی :ترجمه
رهبر اتحاد انقلابیون برای اصلاحات که با نام اختصاری عربی السایرون هم شناخته می‌شود سید مقتدی صدر برنامه سیاسی کابینه خود را اعلام نمود و با این عمل ناخواسته راه گفتگو با تمام حزب های سیاسی دیگر را باز کرد. علاوه بر این، مقتدی صدر خواستار بر چیدن تمام نیروهای شبه نظامی در عراق شد، کاری که فقط مقتدی صدر می‌تواند از عهده اش بر آید و برای نمونه دستور انحال گروههای مسلح « الیوم الموعود» و «سریا السلام» را صادر کرد. با این اعمال صدر میخواهد پیام قوی و معتبری را به کشورهای همسایه که در عراق نفوذ دارند از جمله ایران، عربستان سعودی، امارات، ترکیه و امریکا  و تمام عراقی هایی که علاقه دارند به او برای تشکیل یک دولت جدید بپیوندند، برساند.

با اینحال، چنین اهداف بلند پرواز در حال حاضر بسیار مشکل میباشند و برای سید مقتدی صدر فقط دو گزینه موجود میباشد؛ از تشکیل کابینه ملی با شرکت دیگر گروه های شیعه منصر‌ف شود و یا با مذاکرات سیاسی به تقسیم صندلی های هییت دولت که از گروه های مختلف سیاسی میباشند همانطور که در ۱۰ سال اخیر بوده بپردازد.

شرایط فعلی سیاسی عراق این است که اکثر حزب های سیاسی ترجیح می‌دهند که هییت دولت عراق شکل نگیرد و رسمیت پیدا نکند، نتایج انتخابات مجلسی را اعلام نکنند و مقتدی صدر این شرایط را خوب درک میکند. اما ممکن است که نیروهای سنی و کرد با این عمل همکاری نکنند و آن زمان چه اتفاقی خواهد افتاد؟

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements