بی میلی امریکا به حضور در سوریه به نفع سوریه میباشد

@ejmalrai ایلایجا مگنایر توسط: 

 شیرین هاشمی :ترجمه
ایجاد روابط حسنه بین دولت مرکزی سوریه و نیروهای کردی و باز گشت تدریجی سوریه به اتحادیه کشورهای عرب برای سرنوشت نیروهای امریکایی که ‌در حال حاضر خاک سوریه را اشغال می‌کنند زیاد خوش آیند نیست. مشخص میباشد که امریکا هیچ قصدی برای ترک سوریه ندارند ولی ممکن است که تحریم های بیرحمانه را لغو کنند.
بدون شک، تصمیم امریکا‌ برای دور زدن تحریم‌ها علیه سوریه، زمینه انتقال انرژی از مصر به لبنان را فراهم کرد. این عمل نه تنها به نفع لبنان بود و برای سوریه هم یک عمل مثبت با منفعت مالی رقم میخورد.

ماه سپتامبر سال گذشته، سامح شکری وزیر امور خارجه مصر با فیصل مقداد وزیر خارجه سوریه برای اولین بار در ۱۰ سال اخیر ملاقات کرد. هم چنین، در اوایل این ماه، عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه امارات متحده عربی در ریاست هییتی برای نخستین بار در ۱۰ سال به سوریه سفر کرد. البته امارات متحده سفارت خود در سوریه ۲ سال  را باز کرده ولی به دلیل مخالفت دولت سابق امریکا چندان پیشرفتی بین روابط دو کشور دیده نشده است.

علاوه بر این، حسام لوقا رییس دستگاه اطلاعاتی سوریه در نشست کشورهای عربی در قاهره حضور داشت و با وجود اینکه نام وی در فهرست افراد تحت تحریم از سال ۲۰۱۲ توسط کشورهای اروپا و امریکا از سال ۲۰۲۰ میباشد با چندین مقامات و روسای کشورهای عربی ملاقات داشت. ملاقات بین مقامات کشورهای عرب و سوریه از زمانی که کشورهای اروپایی قبول کردند که باشر اسد در قدرت خواهد ماند، بسیار آشکار و جسورانه شده است.

دولت بایدن هیچ گونه برنامه ای برای ادامه حضور نیروهای نظامی امریکا در مناطق مرزی سوریه و عراق در الطنف را مشخص نکرده است. این می‌تواند به دلیل این باشد که امریکا نمیخواهد در داخل کشور خود دچار مشکلات بشود. در ده سال جنگ سوریه رسانه های غربی همیشه خواستار  تغییر دولت سوریه بودند حتی زمانی که داعش و القاعده به کشتار فاجع انگیز هر کسی که مخالف انها بود میدادند. رسانه‌های غربی به شدت مخالف هر برنامه امریکا برای کمک به بهبود اقتصاد سوریه با وجود دولت باشر اسد میباشند.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements