صرفنظر از گزینه های امریکا، دانش و توانایی های اتمی ایران پایدار است.


@ejmalrai
 ایلایجا مگنایر توسط: 

 شیرین هاشمی :ترجمه
پس از تقریبا ۵ ماه تاخیر ایران روز دوشنبه این هفته به میز مذاکره باز گشت. ایران بیش از ۲۳ کیلوگرم اورانیوم خود را غنی سازی نموده، با اینحال ایران به این عملکرد نسبتا تند و محکم کاملا پایدار میباشد و خود را حق دار در این موضوع میداند به خاطر خروج امریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و تحمیل کردن و نگه داشتن تحریم های فشار حداکثری توسط دو دولت مختلف امریکا و عملکرد ضعیف اروپا نسبت به این اقدامات. 
این دفعه ایران از جایگاه بسیار قوی و قدرتمند مذاکره خواهد کرد و آنچنان قصد کوتاه آمدن در مقابل امریکا را ندارد. ممکن است امریکا بتواند پیشرفت برنامه هسته ایران را آهسته کند اما دانش و علمی که ایران توانسته در چند دهه کسب کند هیچوقت از دست نخواهد داد.

هیچ شکی نیست که  عملیات خرابکاری اسراییل به تاسیسات کرج برای ایران مفید بوده به دلیل اینکه این عملیات یکی از دوربین های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تخریب کرده. پس از این عملیات ایران مایل نبود که این دوربین را عوض کند و این یک نقطه کور در این تاسیسات را ایجاد کرده و آژانس را ناراحت کرده. اما ایران هنوز مایل نیست که نمایندگان آژانس را آنقدر نگران کند که به سازمان ملل گزارش بدهد. اگر آژانس چنین گزارش را درباره ایران صادر کند، تحریم های امریکا میماندند و امکان تحریم هایی جدید از طرف کشورهای اروپایی تحمیل می‌شد. اما در این اتفاق فرضی تحریم های سازمان ملل هیچ وقت رخ نمیداد و چین و روسیه مهم‌ترین متحد و طرفداران ایران، هرگز به تحریم ها احترام نمیگذاشتند.در بدترین سناریو، اگر تحریم های اضافه به ایران تحمیل میشدند و حتی اگر امریکا تصمیم بگیرد که گزینه جنگ را انتخاب کند (این گزینه بسیار غیر محتمل میباشد) هیچ اقدامی نمیتواند علم، دانش و توانایی اتمی وعلومی ایران را کاهش بدهد. ایران توانسته سانترافیوژ های بسیار پیشرفته را بسازد و هم چنان هر زمان که لازم میداند و به دلیل تحریک از دشمنان می‌تواند چندین سلاحهای اتمی را صادر کند. در حالیکه ولایت فقیه سید علی خامنه ای نسبت به ساخت سلاحهای اتمی فتوا صادر کردند، کشورهای غربی نباید ایران را به سوی ساخت سلاحهای اتمی وادار کنند.
ایران برای ساخت سلاحهای اتمی نیاز به اورانیوم غنی سازی شده تا حد ۹۰ در صد دارد. در تاسیسات نطنز و فردو برای غنی سازی اورانیوم تا حداکثر امکانات فناوری و سانتریفیوژهای بسیار پیشرفته را دارد. این حد دانش که نخبگان ایرانی توانستند کسب کنند را هیچ‌وقت نمی‌شود از این ملت گرفت وباید اشاره کرد که در زمینه اتمی ، ایران هیچ وقت بازیگر جدیدی حساب نمی‌شود.

در حقیقت، رابطه ایران و علوم اتمی در سال ۱۹۵۷ آغاز شده بود در زمانی که رییس جمهور امریکا ایزنهاور از طریقه برنامه “اتم برای صلح” برنامه اتمی ایران را آغاز کرد. این برنامه برای اشتراک گذاشتن دانش اتمی بین کشورهای دنیا برای ایجاد صلح بود. در زمان محمد رضا شاه، امریکا اولین تاسیسات سوخت و آموزش در زمینه انرژی اتمی را برای ایران فراهم کرده، در سال ۱۹۵۹، شاه تاسیسات تهران را افتتاح کرد و در سال ۱۹۷۳، سازمان انرژی اتمی ایران را ایجاد کرد و اعلام کرد که در سال‌های آینده قصد داشت که ۲۰ تاسیسات در سراسر کشور ایجاد کند.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements