مقتدی صدر چندین اقدامات سیاسی مفید را انجام داده اما تشکیل دولت جدید عراق سخت خواهد بود.


@ejmalrai
 ایلایجا مگنایر توسط: 

 شیرین هاشمی :ترجمه
برای رسیدن به فاتح اصلی در انتخابات عراق ، سید مقتدی صدر چندین اقدام درستی را انجام داده. ایشان با رییس حزب الفتح هادی عامری دیدار کرده با حضور تعداد قابل توجهی از سیاستمداران شیعه که بخشی از آنها نتیجه انتخابات را قبول کردند و بعضی قبول نکردند.

این اقدام بسیار سیاسی صدر از راهبرد خود درباره آغاز مذاکرات بین نیروهای شیعه ای به سوی ایجاد دولت جدید در سال آینده را مشخص میکند. همزمان سوال حضور نیروهای امریکایی در عراق به تدریج گسترده تر می‌شود و در حال حاضر یک برنامه بین دولت عراق و امریکا برای تغییر نیروهای امریکایی به یک نیروهای اصطلاحا غیر مسلح رخ می‌دهد. طبق این برنامه وظیفه   نیروهای امریکایی که در عراق خواهند ماند، آموزش و فعالیتهای ضد تروریسم خواهد بود.

نتایج نهایی ستاد انتخابات ملی عراق زیاد با نتایج خود انتخابات فرق نمیکرد، غیر از ۵ کرسی که فرق داشتند. برای گروه‌های شیعه پیروزی صدر با ۷۳ کرسی تایید شده، نوری الملکی با ۳۳، هادی عامری با ۱۷، فالح الفایض با ۴ کرسی و دیگر گروه های شیعه با کرسی های کمتر.

نتایج انتخابات طوری است که بدون ائتلاف با دیگر گروه‌های شیعه مقتدی صدر نمیتواند یک دولت جدید را تشکیل دهد. چنین ائتلافی با گروه های کردی (که بین خود اختلاف زیادی دارند) و سنی (که به مانند گروه‌های شیعه و کردی زیاد با هم هماهنگ نیستند) غیر ممکن میباشد.

بدون ائتلاف با دیگر حزب های شیعه مقتدی صد. نمیتواند به اکثریت مجلس برسد. در کل متحدان سیاسی صدر از جمله محمد الحبوسی (سنی با ۳۷ کرسی) و مسعود بارزانی ( کرد با ۳۱ کرسی) نمیتواند به صدر تعداد کرسی های مورد نیاز را فراهم کند. علاوه بر این، هم کردها و هم سنی ها اعتقاد دارند که آنها باید در دولت جدید حضوری داشته باشند، اتفاقی که برخلاف خواسته های صدر بوده.

اما اگر مقتدی صدر بتواند حزب‌های شیعه را هماهنگ و هم هدف کند، او می‌تواند از جایگاه بسیار قوی با کردها و سنی ها مذاکره کند. ولی اگر این اتفاق رخ ندهد و صدر جزو دولت نباشد کل شیعیان ضعیف خواهد بود. علاوه بر این، به شکل اجتناب ناپذیر در دوره بعدی انتخابات در ۴ سال بعد، کرسی های زیادی را از دست خواهد داد. یک حقیقت که بر همه در عراق واضح است این است که در انتخابات، نخست وزیر فعلی همیشه جایگاه قوی پیش رو دارد ودر نخست وزیری های ابراهیم الجعفری، نوری الملک، و حیدر العبادی این اتفاق پیش آمد.

در دیدار خود با گروه‌های شیعه، مقتدی صدر درباره نگاه خود به عراق آینده حرف میزد ولی درباره راهبرد سیاسی خود آشکار نبود. هدف اصلی صدر این بود که به عنوان فاتح اصلی انتخابات حالت فروتنی، به گروه های شیعه را نشان بدهد و به آنها اطمینان بدهد که جزو دولت آینده خواهند بود.

مقتدی صدر با حفاظت از پستهای هییت دولت می‌تواند به اهداف سیاسی خود برسد؛ کسب هماهنگی و هم هدفی بین دولت های شیعه می‌تواند اولین دست آورد مهم برای صدر باشد ولی این اتفاق باید قبل از مذاکره با سنی ها و کردها باید رخ بدهد.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements