در وین چه اتفاقاتی افتاده، تهدید نماینده غربی و پاسخ ایران؟


@ejmalrai
 ایلایجا مگنایر توسط: 

 شیرین هاشمی :ترجمه
پشت پرده مذاکرات وین چه اتفاقاتی رخ داد؟ در نخستین دوره مذاکرات ریاست جمهوری آقای ابراهیم رییسی و دوره هفتم کلی مذاکرات بین طرفین اروپایی و ایرانی به کجا رسیده است؟

یکی از منابع که در وین حضور داشت اظهار کرد که «مشکل اصلی مذاکره کنندگان اروپایی این است که طرف مقابل ایرانی را نمیفهمد و‌درک نمیکند که این توافق هسته ای که ممکن است رقم بزند با برجام ۲۰۱۵ فرق خواهد کرد. در ۲۰۱۵ دولت حسن روحانی قانع شده‌بود که باید به هر قیمتی به توافقنامه برسد حتی اگر منافع ملی ایران ضرر میخورد. آن زمان یکی از مذاکره کنندگان ایرانی به اروپایی ها و امریکایی ها بیان کرد که ایران با یک بحران شدید اقتصادی مواجه هست و مجبور بود که به توافق برسد. این شخص یک اشتباه بزرگ راهبردی را انجام داده. در زمانی که آقای ابراهیم رییسی ، ریاست جمهوری کشور را برعهده گرفتند فرمودند که توافق هسته‌ای اولویت دولت ایشان نخواهد بود. علاوه بر این، پیشرفت علومی اتمی ایران،  افزایش توانایی های اتمی ایران ، افزایش غنی سازی اورانیوم و تولید سانترافیوژهای بسیار پیشرفته در چندین ماه گذشته به مذاکره کنندگان ایرانی جایگاه بسیار قوی را که مذاکره کنندگان قبلی نداشتند را فراهم کرده. به این دلایل، ایران به وین با اقتدار و قدرت و نه با ضعیفی رفته بود.» 

این منبع ادامه می‌دهد که‌ « در این دوره مذاکرات، مذاکره کننده اروپایی به طور غیر مستقیم دوبار ایران را تهدید کرده. اما علی باقری معاون سیاسی وزیر امورخارجه و رییس هییت مذاکره کننده ایران به خوبی پاسخ این تهدیدات را فراهم کرد. طرفهای اروپایی بیان کردند که اسراییل آماده حمله نظامی به ایران است و در این اتفاق، امریکا و اروپا هیچ دخالتی نخواهند کرد ولی برای زمان محدود می‌توانند جلوی اسراییل را بگیرند تا ایران توافقنامه جدید را امضا کند. علاوه بر این، طرف اروپایی بیان کرد که اگر مذاکرات وین به جایی نرسد ممکن است که کشورهای اروپا به تحریم های امریکا علیه ایران اضافه شوند. علی باقری به این بیانیه جوابی محکمی داد و پیشنهاد داد که هیچ کشوری نباید ایران را تحریک کند برای اینکه ایران آماده پاسخ است. از اینرو، هیچ  شکی نیست که ایران به هر نوع پرخاشگری پاسخ فوری خواهد داد، چه از پرخاشگر کوچک به مانند اسراییل و چه پرخاشگر بزرگ به مانند امریکا و یا اروپا.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements