جنگ بین ایران و اسراییل که رخ نخواهد داد.


@ejmalrai
 ایلایجا مگنایر توسط: 

 شیرین هاشمی :ترجمه
ایران و اسراییل برنامه جنگ روانی خود را افزایش دادند و وانمود به خصومت می‌کنند و انهایی که آگاهی کامل از توانایی های این دو کشور ندارند تصور می‌کنند که امکان جدی جنگ بین دو کشور می باشد. اسراییل میخواهد به تمام دنیا  وانمود کند که در آستانه حمله بزرگ نظامی به تاسیسات هسته ای ایران است. و در نتیجه ایران هم در پاسخ خود نشان می‌دهد که آماده نابود سازی چندین اهداف مختلف در داخل اسراییل است. این کمپین رسانه ای برای چندین ماه ادامه داشته است و در حقیقت هر زمان که امکان مذاکره و یا خوش بینی روابط بین ایران و امریکا پیش میاد، اسراییل شروع به تهدید ایران میکند. واضح است که اسراییل دیگر گزینه زیادی برای جلوگیری از توافق هسته ای و یا پیشرفت برنامه هسته ای ایران ندارد.
با اینحال، اسراییل به خوبی میداند که اگر به ایران حمله نظامی کند تنها خواهد بود و البته ایران پاسخ نظامی خواهد داد. حقیقتا، ایران از پاسخ به امریکا به وسیله حمله نظامی به پایگاه آنها در عراق و یا سرنگونی پهپاد امریکایی کوتاهی نشان نداد. مردم دنیا بسیار تعجب کردند وقتی که آشکار شد که ایران، به نخست وزیر سابق عراق عادل عبدالمهدی چند ساعت قبل از بمباران مهم‌ترین پایگاه نظامی امریکا هشدار داد که در چه زمان مشخصی این اتفاق صورت خواهد گرفت. حمله ایران، نخستین چالش نظامی مهم علیه قوی ترین کشور دنیا پس از جنگ جهانی دوم بود زمانی که ژاپن به کشتی های امریکایی در پرل هاربر حمله کرد که باعث کشتن ۲۴۰۳ افسر امریکایی و نابودی ۱۹ ناو و ۳۰۰ هواپیما شد.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements