آیا المالکی تفرقه بین شیعیان را ایجاد میکند و جایگاه ایران چه میباشد؟


@ejmalrai
 ایلایجا مگنایر توسط: 

 شیرین هاشمی :ترجمه
عراق هیچ وقت شاهد تفرقه سیاسی بین شیعیان نبوده، اما بعد از انتخابات سال گذشته و کسب ۷۳ کرسی توسط جریان صدر این اتفاق آهسته در حال رخ دادن است. اما اختلافات فقط بین حزب های شیعه موسوم به «چارچوب هماهنگی» و جریان صدر نمیباشد. و در حقیقت در درون خود « چارچوب هماهنگی» اختلافات نظر زیادی وجود دارد. این شرایط فرصت ایده الی برای دشمنان عراق میباشد که با حمایت مخفیانه از هر دو طرف اختلافات را گسترده تر کنند. نوری الملکی نخست وزیر سابق به عنوان رییس «چارچوب هماهنگی » شناخته می‌شود و مسیولیت حفظ وحدت بین شیعیان با او میباشد. اما تا آخر این ماه و انتخاب رییس جمهور جدید عراق یک راه حل باید پیدا شود.
اختلافات بین شیعیان درباره انتخاب مقامات رتبه عالی دولت پدیده بی سابقه نیست؛ در انتخابات مجلسی ۲۰۰۵ ائتلاف شیعه به نام ائتلاف ملی عراق با برتری ۱۲۹ کرسی پیروز شده بود. در آن زمان کل کرسی های مجلس به تعداد ۲۷۵ کرسی رسید و بنابراین، ائتلاف ملی برای قدرت گرفتن کل مجلس فقط به ۹ کرسی دیگر نیاز میداشت. در آن زمان یک اختلاف بین حزب های سازمان بدر و حزب الدعوه اسلامی رقم زد که ائتلاف ملی هماهنگی خود را از دست‌ بدهد. بعد از مذاکرات که آیت الله علی سیستانی در آن شرکت داشت تصمیم گرفته شد که نخست وزیر ابراهیم الجعفری، نخست وزیر بعدی را از 
حزب الدعوه خود انتخاب کند  و با اینحال معاون اول او در آن  حزب نوری المالکی را انتخاب کند و این شخص به مسیولین اشغالگر امریکایی معرفی شده بود و  از طرف انها مورد رضایت قرار گرفته بود.

ولی زمان نخست وزیری المالکی مایل نبود که قدرت خود را با متحدان خودیعنی حزب‌های شیعه را در اشتراک بگذارد.المالکی  قدرت سیاسی را بین گروه های با نفوذ شیعه تقسیم نکرد. در ۲۰۰۸ المالکی دستور خلع سلاح را به جریان صدر صادر کرد که آنها باید سلاحهای خود را در عرض سه روز تسلیم کنند و یا کشته شوند. این برای اولین بار اختلاف بین گروه های شیعه را در عراق به وجود آورد و ارتش اشغالگر امریکایی به نفع صدر دخالت کردند. این جنگ در چندین مناطق تحت کنترل شیعیان و بخصوص در بصره صورت گرفت و گروه های وابسته به صدر المالکی را احاطه کردند و‌حتی حاضر به مرگ شدند ولی تسلیم نشدند.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements