آیا روسیه نیروهای نظامی و موشکهای خود را در کوبا و ونزویلا قرار خواهد داد؟


@ejmalrai
 ایلایجا مگنایر توسط: 

 شیرین هاشمی :ترجمه
هر زمانی که یک کشور غربی نقشه حمله به یک کشور دیگر را دارد، همیشه با آغاز یک جنگ روانی و رسانه ای شروع می‌شود و آن کشور مورد حمله را به عنوان یک نیروی خطرناک و یک تهدید به امنیت دنیا متهم می‌کنند. و اینطور برای جنگ با کشورهای مستقل آماده می‌شوند. کالین پاول وزیر امور خارجه سابق امریکا چنین ادعای نادرست درباره عراق را انجام داد و در سازمان ملل عراق را به داشتن سلاح های کشتار جمعی متهم کرد. بلافاصله نخست وزیر انگلیس تونی بلیر هم ادعا کرد که همین سلاح ها در مدت ۴۵ دقیقه می‌توانند به اهداف خود استفاده شوند. در حال حاضر، امریکا از طریقه اتحادیه اروپا و ناتو، روسیه را به قصد حمله به اوکراین متهم میکند و البته به تحریکات خود علیه روسیه در چند سال اخیر اشاره ای هم نمیکند.

هیچ شکی نیست که گسترش ناتو در اوکراین و گرجستان برای منافع ملی روسیه بسیار خطرناک میباشد. اروپا هم ناخواسته خود در خط حمله درگیری امریکا و روسیه قرار دارد و اروپا هم زمان نمیخواهد با شریک اقتصادی خو‌د یعنی روسیه دشمنی کند اما هیچ استقلالی ندارد که جلوی تحریکهای امریکا را بگیرد.

اروپا خوب درک میکند که قرار گیری موشکهای بالستیک در اوکراین توسط ناتو برای روسیه یک تحریک خطرناک غیر قابل قبول میباشد. بنابراین، یک جنگ رسانه ای گسترده درباره حمله روسیه به اوکراین آغاز شده و پیام این رسانه‌ها این‌ است که این حمله بسیار نزدیک است.

سایت نیوز لیکس آشکار کرد که از ۲۰۱۵ سازمان سیا یک برنامه آموزشی به نام «روس کشی »را اجرا میکند؛ چنین اقدامی با نقش امریکا در جنگ شوروی سابق با افغانستان و حمایت از مجاهدین در دهه ۸۰ شباهت زیادی دار‌د. به قول برژینسکی سازمان سیا یک جنگ ویتنام را برای روس ها ایجاد کرده است.

علاوه بر این کنگره امریکا به کمک مالی به عرض ۳۰۰ میلیون دلار به اوکراین را صادر کرده. بعلاوه آن امریکا در اتفاق حمله روسیه به اوکراین، روسیه‌ را‌به ۱۸ اقدام اقتصادی را تهدید کرده. به نظر می‌رسد که در احتمال این جنگ از سربازهای خود استفاده نخواهد کرد ولی در عوض اوکراینی ها را به میدان جنگ خواهد فرستاد. هم چنان امریکا اروپا را تحت فشار میگذارد که در زمینه سیاسی با روسیه درگیر شود و قبول کردن اروپا به این عملکرد برای منافع امریکا بسیار مفید میباشد، از چندین لحاظ:

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements