دوراهی مقتدی صدر: ترس از درگیری بین شیعیان و دوری از بهبودی عراق 


@ejmalrai
 ایلایجا مگنایر توسط: 

 شیرین هاشمی :ترجمه
ممکن است که حمله ۶ راکتی فرودگاه بغداد که یک هواپیمای قدیمی را تخریب داده، حمله ای به نیروهای امریکا در پایگاه نزدیک به فرودگاه ویکتوری نبود .در عوض ممکن است که این حمله جزو تفرقه شیعیان باشد، تفرقه ای که می‌تواند که به زودی یک درگیری سیاسی و حتی نظامی باشد. آیا بحران سیاسی عراق راه حل دارد و‌یا کشور به‌سوی بی ثباتی کامل می‌رود؟
از زمانی که سید مقتدی صدر پیروزی خود را در انتخابات مجلس اعلام کرد و برنامه خود برای انتخاب نخست وزیر و معاون اول رییس جمهور و رییس مجلس را مشخص کرد اختلافات زیادی بین شیعیان عراق به وجود آمد. هم چنان این اختلافات با بیانیه های مقتدی صدر درباره خواسته های او برای یک دولت یک دست به جای دولت یک سهمیه ای افزایش یافتند. با خواسته دولت یک دست، مقتدی صدر پیش رسم دولت‌های قبلی عراق را شکست خواهد داد.

اما رسیدن به این آرزوی صدر کار آسانی نخواهد بود به دلیل اینکه برای کسب تعداد کرسی های مورد نیاز برای تشکیل دولت، او یا باید با بقیه شیعیان اییتلاف را ایجاد کند و یا اینکه با حزب های سنی، عرب و یا کرد همدست شود. در هر دو حالت، صدر باید به خواسته های دو گروه احترام قایل باشد.

اختلاف جدی صدر و سایر شیعیان موسوم به چارچوب هماهنگی صورت گرفت زمانی که صدر اعلام کرد که آنها یا باید با او همدست شوند و یا حاضر باشند که در دولت جدید هیچ حضوری نداشته باشند و به عنوان اپزوسیون خود را قرار دهند. صدر اعلام کرد که اییتلافی بین جریان صدر و چارچوب هماهنگی ممکن است به شرط اینکه نخست وزیر سابق نوری المالکی هیچ حضوری نداشته باشد.

چارچوب هماهنگی این پیش شرط صدر را رد کردند به دلیل اینکه المالکی یا کسب ۳۳ کرسی در انتخابات حق حضور در دولت جدید را دارد و آنها هم اعلام کردند که چار چوب یا کامل و با وحدت وارد اییتلاف می‌شوند و یا هیچ حضوری نخواهند داشت. نماینده چارچوب هماهنگی هادی العامری به صدر اشاره کرد که سنی ها احتمالا یک اییتلاف برای خود ایجاد خواهند کرد و خواسته های صدر نه تنها غیر واقعی هستند ولی هم هم غیر منصفانه اند برای اینکه خواسته های صدر را به چارچوب هماهنگی تحمیل می‌کنند.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements