چرا اروپا باید هزینه جنگ امریکا بر علیه روسیه در اوکراین را قبول کند.


@ejmalrai
 ایلایجا مگنایر توسط: 

 شیرین هاشمی :ترجمه

اگر به روایت اروپا، امریکا و‌دیگر کشورهای غربی اعتماد کنیم، جنگ بین روسیه و اوکراین هر لحظه آغاز شود. اما جالب است که هنوز خود روسیه و اوکراین از این اتفاق بی خبر هستند. رییس جمهور اوکراین ، زلنسکی بیان کرد که تولید اطلاعات درباره حمله احتمالی روسیه فقط هراس ایجاد میکند و به ما هیچ کمکی نمیکند. دستور تخلیه به شهروندان کشورهای غربی ساکن اوکراین صادر شده که صحنه های فراری باعجله و خجالت اور افغانستان تکرار نشود. هم چنان کرملین قصد حمله به اوکراین را انکار میکند و بیان کردند که غربی ها به هر قیمتی به جنگ نیازمند هستند و به این سو، خبرهای نادرست را پخش می‌کنند و تنش ها را افزایش می‌دهند. 
آیا چه اتفاقی برای اروپا خواهد افتاد و مخصوصا آلمان و ایتالیا بعد از جنگی که امریکا آغاز خواهد کرد و خط لوله انتقال گاز طبیعی نورد استریم ۲ را خراب خواهد کرد؟

اروپا ۴۶.۸ در صد گاز مورد احتیاج خود را از صورتی وارد میکند. طبق آمار رسمی آلمان ۶۵ درصد، ایتالیا ۴۳٪ ، یونان ۳۹٪، هلند ۲۶٪، فرانسه ۱۷٪، سوید ۱۳٪، اسپانیا ۱۰٪، پرتقال۹۰۷٪و بلژیک ۶.۵٪ گاز را از روسیه وارد می‌کنند.

علاوه براین، تصمیمات امریکا برای مردم اروپا می‌تواند بسیار گران تمام شود. در حین جنگ امریکا آسیبی نخواهد دید ولی هنوز تسلط خود بر سر اروپا را ادامه می‌دهد.

پوتین از طریقه همکاری با چین و ایران حاضر است که هر نوع تحریم از امریکا را خنثی کند. از زمان رییس جمهوری ترامپ، امریکا ثابت کرد که از سیستم سویفت سامانه ارتباطات مالی بین بانک‌های جهان و از تحریم های دیگر مالی و اقتصادی بر ضد کشورهای استفاده خواهند کرد و هم چنان بایدن این تحریم ها را برای نابودی اقتصاد روسیه به کار خواهد اورد.

در حقیقت با اینکه ایران توانسته ۴۳ تحریم های فشرده امریکا و بین المللی را تحمل کند، این تحریم های بیرحمانه به هیچ عنصر اقتصاد ایران رحم نکرده اما سال‌های شرایط سخت اقتصادی ، تاثیر تحریم ها به زندگی  ‌روزمره، تورم شدید، کاهش ارزش ارز ملی و کاهش درآمد نفت، ایران را نشکسته ودر عوض باعث خودکفایی ایران شد. این حد ایستادگی که به هیچ گونه پیش بینی نمیشد یک الگویی برای روسیه می‌تواند باشد، روسیه که از ایران قدرتمندتر ، و دارایی منابع طبیعی بیشتر است، قطعا در برابر تحریم های روسیه شکست نخواهد خورد.

اما صرفنظر از اینکه درآمد سالیانه روسیه دیگر به فروش نفت و‌گاز تکیه نمیدهد و فقط ۳۶ درصد بودجه ملی میباشد، روسیه بدون شک از تحریم ها رنج خواهد برد. ارزش ذخیره های ارزی روسیه نزدیک به ۶۳۰ میلیارد دلار می‌رسد و بیشتر از ۱.۶ تریلیون متر مکعب گاز طبیعی دارد که برای استفاده ۱۰۰ سال کافی است. با این وجود سالیانه روسیه ۷۳ الا ۱۲۱ میلیارد دلار نفت فقط به امریکا صادر میکند و البته این رقم نسبت به سال ۲۰۱۲ سالی که روسیه ۱۸۱ میلیارد دلار نفت به امریکا فروخت، کم میباشد.

هم چنان، اقتصاد و بودجه ملی روسیه به نفت در قیمت ۴۵ دلار برای هر بشکه متکی میباشد ولی در حال حاضر قیمت نفت از ۹۴ دلار بیشتر شده و قیمت میانگین حدود ۷۰ دلار بشکه ای است. تحریم های امریکا نمیتوانند جلوی روسیه از اشغالگری اوکراین و تغییر رژیم باز دارند ( همانطور که امریکا در خاور میانه انجام می‌دهد) اگر تمام مذاکرات و راه حل های سیاسی شکست خورند. امکان یک راه حل نظامی وجود دارد به خصوص اکر اروپا نتواند گزینه مناسب دیگری را ارایه کند و این تنها گزینه روسیه باشد.

اما روسیه هنوز راه حل های دیکری را هم می‌تواند پیدا کند به خصوص که این کشور در قاره اروپا جایگاه مهمی دارد. عواقب جنگ دراوکراین برای اروپا بسیار وخیم میباشد به خصوص از لحاظ اقتصادی و البته مشکلات وابسته به افزایش مهاجران. و البته صادرات گاز از قطر و امریکا برای احتیاجات فراوان قاره اروپا کافی نمیباشد و باعث افزایش شدید قیمتها خواهد بود.

اروپا برای تولید برق، فرایندهای صنعتی و سیستم گرمایشی احتیاج به گاز دارد و هیچ نمیتواند به دلیل خواسته های امریکا از این احتیاج بگذرد. هم چنان اروپا از نروژ( ۲۲٪)، الجزایر (۱۷٪)و آذربایجان (۹٪) گاز طبیعی را وارد میکند و بعلاوه گاز مایع که از امریکا وارد میکند. بنابراین بدون گاز از روسیه اروپا حدود ۲۵ تا ۳۰ در صد کمبود خواهد داشت.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements