این جنگ با سقوط اوکراین تمام نخواهد شد: این فقط آغاز راه است.


@ejmalrai
 ایلایجا مگنایر توسط: 

 شیرین هاشمی :ترجمه

وزیر امور خارجه روسیه سرگی لاوروف با این بیان «وقتش رسیده که سلاح های هسته‌ای امریکا در اروپا را‌ به امریکا برگردانیم» برنامه روسیه را پس از اوکراین روشن کرد. منظور این است که نبرد روسیه بر علیه نیروهای استراتژکی هسته‌ا امریکا که در سراسر قاره اروپا مستقر هستند ( از جمله در ترکیه که بیش از ۵۰ بمب اتمی امریکا در پایگاه اینجرلیک می‌باشد) آغاز شده. ظاهرا تمام گزینه های بعدی از جنگ “ ساده” اوکراین بسیار پیچیده تر و مشکل تر می‌باشد چون تمام کشورهایی که روسیه خواستار خلع سلاح هسته‌ای است از اعضای ناتو هستند.

پس از پایان جنگ سرد بین امریکا و شوروی، با اینکه پیمان ورشو منحل شد ناتو هم چنان ادامه داشت. چندین کشورهای عضو سابق پیمان ورشو به ناتو پیوستند پس از سال ۱۹۹۹ با وجود اینکه کشورهای غربی و به خصوص امریکا تعهد داده بودند ( ولی توافق های کتبی نبودند) که ناتو حتی یک اینچ هم به طرف شرق توسعه نخواهد داشت.

در دو دهه اخیر روسیه خود را قوی تر کرده و باور دارد که امادگی مقابله با امریکا را دارد و خواستار جلوگیری از توسعه برقراری سلاح های اتمی در کشورهای سابق شوروی است. ناتو ادعا می‌کند که هدف او دفاع  کشورهای عضو ناتو و متحدان آنها از تهدیدات موشکی از کشورهای خارج از ناتو می‌باشد. با اینحال، شورای امنیت اجازه اشغالگری افغانستان، عراق، لیبی، یمن و سوریه را به امریکا نداده بود. امریکا و متحدانش هیچ زمان اجازه برای استفاده از نیروی کشنده و خشم امیز  خود در هر نقطه دنیا را ندارند. بنابراین ناتو را باید به عنوان یک پایگاه پیشرفته امریکایی در اروپا در نظر گرفت که رهبران کشورهای اروپایی را تحت نظر دارد و آنها برای اهداف امریکا کار می‌کنند. حقیقتا امریکا به راحتی از دکترین مونرو که در سال ۱۸۲۳ اعلام شده‌بود بیرون آمد و به در امور کشورهای اروپایی دخالت کرد. به دلیل راهبرد توسعه طلب امریکا در قاره اروپا، روسیه تصمیم گرفته که قدرت جلوگیری از امریکا را دارد قبل از اینکه برای جلوگیری دیگر دیر باشد.

بسیار دشوار است که مشخص کنیم که آیا لاوروف انتظارات روسیه را بیشتر وانمود کرده و یا جدی راجع به خلع سلاح پایگاه های مستقر در اروپا صحبت می‌کند. حقیقتا این اظهارات لاوروف با خواسته های پوتین که قبل از اینکه جنگ شروع شود متناسب است. پوتین خواستار بازگشت ناتو به قبل از ۱۹۹۷ است زمانی که فقط ۱۲ عضو داشت و هم چنین خواستار خروج ۱۶ عضو به غیر‌ از ترکیه است که بین سال‌های ۱۹۹۹ و ۲۰۲۰ به ناتو پیوستند.

هم چنین معلوم نیست که رییس جمهور پوتین چگونه میخواهد خواسته های خود را اجرا کند. بنابراین ، پوتین سلاح های استراتژیک هسته ای روسیه را در پاسخ به مسلح نمودن اوکراین و فرستادن تسلیحات بیشتر از سوی کشورهای غربی در آماده باش قرار داد.

هم چنین باید مورد توجه قرار دهیم که از بیانیه های رهبران روسی واضح است که آنها کاملا آمادگی برای جنگ را دارند و با اتحاد و همبستگی کامل پشت پوتین هستند برعکس خواسته های امریکا. امریکا وانمود می‌کند که این جنگ تصمیم یک مرد یعنی پوتین است، همانطور که امریکا در عراق صدام و در سوریه اسد را این طور نشان داد. واژه “ رژیم پوتین “ در حال حاضر بسیار استفاده می‌شود.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements