آیا روسیه می‌تواند دلار را شکست دهد و روبل را احیا کند ؟ و یا گاز اروپا را متوقف می‌کند؟


@ejmalrai
 ایلایجا مگنایر توسط: 

 شیرین هاشمی :ترجمه

تا‌ زمانی که روسیه برای فعالیت تجاری خود اسکناس دلار را استفاده کند، روسیه از یکجانبه‌ گری امریکا جدا نخواهد شد. این وابستگی روسیه به دلار باعث می‌شود که روسیه تحت تاثیر تحریم های امریکا قرار گیرد و هم چنان یورو که همان طوری که جنگ اکرایین ثابت کرد کاملا تحت کنترل امریکا می‌باشد. در این جنگ اروپا تمام خواسته‌ های امریکا را اجرا کرده صرفنظر از هزینه‌های سنگین اروپا، به عنوان مثال بانک‌های اروپایی ۳۰۰ میلیارد دلار از دارایی های روسیه را تصرف کردند.

به این دلیل روسیه چندین سال پیش برای تجارت خود با کشورهای چین، ایران و پاکستان از روبل استفاده کرده. پوتین به ۴۸ کشورهای غیر دوستانه هشدار داد که از ۳۱ مارس باید هزینه گاز روسیه خود را با روبل پرداخت کنند و اگر این کشورها این کار را نکنند هیچ دسترسی به گاز و یا نفت روسیه نخواهند داشت. این اتفاق یا یک بحران انرژی جهانی را ایجاد می‌کند و یا ارزش روبل بسیار رشد می‌کند که تحریم ها را کاملا خنثی کند. تصمیم  روسیه یک دوراهی دشوار برای سران اروپا را به وجود آورده است.

پوتین تاکید کرد که این اقدام مصمم است و هیچ ویژگی از قرار داد فروش نفتی تغییر نخواهد یافت غیر از اسکناس پرداخت.

معاون نخست وزیر الکساندر نواک هم چنان بیان کرد که در آینده صادرات دیگر روسیه باید با روبل پرداخت شود.

این اقدام برای کشورهای اروپایی بسیار دردسر خواهد شد چون هم باید با روبل بخرند ولی اکثر بانک‌ها که روبل را میفروشند در لیست تحریم میباشند.

اقدام پوتین واکنش های فراوانی را از اروپا رقم زد، و اکثرا این اقدام را به عنوان تهدید و باج گیری میدانستند. نخستین واکنش توسط ماکرون بوده که بیان کرد اروپا نمیتواند با روبل کار کند و اقدام روسیه قراردادهای امضا شده را زیر پا میزند. بعد از آن چندین کشورهای اروپای شرقی حرف ماکرون را تکرار کردند ولی هیچ کدام نتوانستند حتی یک جایگزین پیشنهاد دهند.

پس از تحریم و تهدید روسیه ‌در جبهه های مختلف کشورهای غربی نباید انتظار داشته باشند که روسیه بی پاسخ خواهد ماند. اروپا سلاح برای کشتن سربازان روسیه در اکرایین را فراهم می‌کند و با تحمیل تحریم های بسیار فشرده بر علیه روسیه با امریکا هم دست شدند. با اینحال پوتین تصمیم گرفته که تحریم ها که‌ اگر‌ برای روسیه دشوار است باید برای اروپا هم دشوار باشد.

بایدن اظهار کرد‌که او میداند که تحریم روسیه را از راه جنگ خنثی نخواهد کرد برای اینکه تحریم هیچ وقت یک دولت را خنثی نکرده و فقط درد اقتصادی ایجاد می‌کند. حقیقتا روسیه از این تحریم ها رنج خواهد کشید برای اینکه این تعداد و حد تحریم ها از اروپا پیش بینی نشده‌بود. 
اما دنیا این درد را با روسیه تقسیم خواهد کرد.

احتمالا اروپا روبل را به آن راحتی نخواهد خرید و این یک بحران شدید برای این قاره را ایجاد می‌کند .یک راحل این است که اروپا به عنوان یک امتیاز مذاکره، دارایی های روسیه تصرف شده‌ را آزاد کند اما امریکا بدون شک این اقدام را زد خواهد کرد که غرب نکات ضعیف خود را به روسیه مشخص نکند.

بنابراین یک بحران سنگین اقتصادی برای اروپا و خود روسیه را که درآمد چندین میلیارد دلار و یورو که هر ماه کسب می‌کرد می‌شود پیشبینی کرد. و کشورهای اروپایی به دلیل حمایت خود از امریکا برای ادامه دادن این جنگ نمیتوانند انتظار داشته باشند که روسیه برای احیتاج آنها به گاز و نفت دلسوزی کند.

علاوه براین، اروپا تصمیم گرفته که مایحتاج گاز خود را به جای روسیه از امریکا و به نوع دیگر گرانتر گاز مایع از دیگر کشورها تامین کند. کشورهای اروپایی به خواسته امریکا آماده وارد گاز مایع با تانکر‌ ها هستند در زمانی که قبلا گاز آنها به خصوص کشورهای اتحادیه اروپا توسط خط‌های لوله کشی به قیمت بسیار کمتر وارد می‌شد. بایدن قول داده که ۱۵ میلیارد مترمکعب گاز مایع که فقط ۱۰ درصد از ۴۰ درصد گازی که معمولا اروپا از روسیه میخرد را به اروپا تامین کند.

بایدن در ملاقاتی با رییس کمیسیون اروپا اورسلا فون درلاین بیان کرد که «آمریکا برای کمک به کاهش وابستگی به واردات از روسیه به اروپا گاز صادر می‌کند» تا « به اقتصاد روسیه ضربه وارد شود.» در حقیقت این قیمتی است که روسیه برای چالش یکجانبه گری امریکا که این بار در اوکراین صورت می‌گیرد باید پرداخت کند.

فون در لاین از تعهد امریکا برای تامین گاز مایع به اتحادیه امریکا صحبت کرد ولی در بیانیه مشترک صحبت از کوشش و همکاری امریکا با شرکت‌های بین المللی برای تامین گاز به اروپا صحبت می‌شود. معنی دقیق این است که امریکا سعی خواهد کرد که شرکت‌های آسیایی و دیگر را راضی کند که سال آینده که انتظار واردات گاز مایع را دارند به اروپا بفرستند. بنابراین قول امریکا قطعی نیست و امریکا فقط تلاش خواهد کرد و شاید کشورهای آسیایی نخواهند استفاده گاز مایع خود را هم کاهش دهند.

آژانس بین المللی انرژی هشدار داده است که اگر اتحادیه اروپا بخواهد وابستگی خود را از روسیه کمتر کند، عواقب سختی خواهد داشت. قیمت گاز مایع بسیار گران است و اروپا امیدوار است که کشورهای نروژ، الجزایر، آذربایجان، قطر و ایران (اگر تحریم ها علیه ایران برداشته شوند) تولید گاز خود را افزایش دهند.

ایتالیا با الجزایر برای تامین گاز مایه در مذاکره است و صادرات گاز مایع از قطر آغاز شده با اینکه مقامات قطر بیان کردند که آنها نمیتوانند به اندازه روسیه گاز مورد احتیاج اروپا را برآورد کنند و باید گاز خود را به مشتری های سابق هم بفروشند.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements