آیا برای جنگ‌های ساخت امریکایی اروپا جای خاور میانه را خواهد گرفت؟

@ejmalrai ایلایجا مگنایر 

شیرین هاشمی :ترجم

از روز آغاز جنگ در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ تحریم های بی رحمانه علیه روسیه و تمام بنیادهای اقتصادی و مالی روسیه مورد هدف قرار گرفته. ۳۰ کشورهای عضو ناتو هم چنان خطوط تامیین سلاحهای  مختلف را به اوکراین را ادامه می‌دهند. هدف ناتو این است که جنگ به مدت طولانی ادامه دار باشد و ارتش روسیه تلافات جانی بسیاری داشته باشد و دوری و‌جدایی روسیه از کشورهای غربی رقم بزند با وجود اینکه این کشورها به منابع انرژی روسیه احتیاج دارند. حقیقتا کشورهای اوپک تاکیید کردند که صادرات انرژی روسیه غیر قابل تعویض است و هیچ کشور دیگری نمیتواند جای این صادرات را پر کند. اما تغییر راهبرد ارتش‌ روسیه باعث شد که اهداف نسبتا آسان‌تر داشته باشد و‌با این وجود ممکن است که زودتر به پایان برسد. با اینحال به نظر می‌رسد که امریکا مصصم است که جنگ ادامه داشته باشد و کارهای آزار دهنده بر علیه روسیه را تکرار کنند.

مشخصا غیر از جبهه نظامی این جنگ‌ یک جبهه‌ رسانه ای هم دارد. و آنجا رسانده های غربی بسیار موفق بودند که تمام دنیای غرب را بر ضد روسیه کنند. برای اکثر اروپایی ها روسیه را رسما با عنوان شیطان بزرگ یاد می‌کنند و آنها با واژگان محدود اطلاعات محدودشان را در مسایل جنگ اوکراین ابراز می‌کنند. به عنوان مثال، اروپایی ها از این نوع حملات استفاده می‌کنند “ پوتین دیوانه شده،” “ اوکراین حق انتخاب متحد خود را دارد “ و یا “ یک کشور قدرتمند نمیتواند به یک‌کشور ضعیفتر حمله کند.” اما از دخالت گسترده دولت امریکا و تحدید و تحریک روسیه و استفاده از اوکراین برای وارد شدن روسیه به جنگ هیچوقت مورد بحث نشده است.

بنابراین بیانیه های چین و روسیه که امریکا به عنوان آغاز کننده جنگ متهم کردند توسط رسانه‌های غربی بی توجهی شده اما اینجا بیانیه وزارت امور خارجه چین را تکرار می‌کنم: « معلوم است که امریکا از یک جانبه گری خود دفاع میکند و گسترش ناتو باعث شد که روسیه تحت فشار قرار گیرد. چین بر علیه هیچ کدام از این دو کشور عمل نخواهد کرد.

بنابراین بیانیه های چین و روسیه که امریکا به عنوان آغاز کننده جنگ متهم کردند توسط رسانه‌های غربی بی توجهی شده اما اینجا بیانیه وزارت امور خارجه چین را تکرار می‌کنم: « معلوم است که امریکا از یک جانبه گری خود دفاع میکند و گسترش ناتو باعث شد که روسیه تحت فشار قرار گیرد. چین بر علیه هیچ کدام از این دو کشور عمل نخواهد کرد.

با اینحال باعث تعجب نیست که پوتین اعلام کرد که جنگ اوکراین « بر علیه یک جانبه گری تحدید آمیز امریکا است و روسیه حاضر است که با آخرین سرباز اوکراینی بجنگد که این را پایان دهد. » وزیر امور خارجه امریکا بلینکن هم بیانیه های روسیه و چین را تاکید کرد وقتی او اظهار کرد که « حمله روسیه یک حمله به نظم جهانی میباشد» . منظور بلینکن این میباشد که نظم نوین جهانی یک کد واژه برای سلطه گری چندین دهه امریکا است.

با محدود کردن اهداف نظامی خود در هفته های ابتدایی جنگ پوتین انعطاف پذیری خود را نشان داده و این هم نشان می‌دهد که روسیه در این جنگ از تلافات جانی بسیاری رنج برده و دمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری این را تاکید کرد.

کشورهای غربی به ریاست امریکا در هفته های اول جنگ موفقیت خود را به دلیل اینکه فرماندهان روسی به اشتباه فکر می‌کردند که اوکراین با آغوش باز ورود سربازان روسی را قبول خواهند کرد و آنها را به عنوان یک نیروی صلح آمیز خواهند دید. و کاملا در واقع ارتش اوکراین به خصوص به دلیل آموزش های نظامی و تسلیحات بسیار پیشرفته که از ناتو دریافت کرده بود کاملا  آماده دفاع از کشور و جنگیدن بر علیه روسیه بود  وتا انجایی که قدرت دارد تلافات جانی بسیاری را به ارتش روسیه تحمیل میکند.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

 

Advertisements
Advertisements
Advertisements