حتی پس از جنگ اوکراین تنش امریکا و روسیه ادامه خواهد داشت. 


@ejmalrai
 ایلایجا مگنایر توسط: 

 شیرین هاشمی :ترجمه

«روسیه در اوکراین از سلاح هسته‌ای استفاده نخواهد کرد». با این شکل لاوروف  بحث راهبرد اتمی روسیه و سوال احتمال استفاده روسیه از سلاح اتمی را پایان داد. به نظر می‌رسد که روسیه به اهداف خود می‌رسد و به مرحله بعدی خود می‌رود. از جمله گرفتن کامل استان های لوگانس و دونتسک. بعد از سقوط شهر بندری ماریپول نیروهایی که در آنجا فعال بود به جبهه های دیگر خواهند رفت و این نیروها تاثیر گذار خواهند بود. اما هنوز ممکن است روسیه یک روز برای ایجاد شرایط بازدارندگی در برابر ناتو از سلاح هسته ای استفاده کند. فنلاند با یک مرز ۱۳۴۰ کیلومتری با روسیه به احتمال قوی در هفته های آینده به دست امریکا خواهد افتاد و عضو ناتو خواهد بود. این اتفاق یک چالش سختی برای فنلاند رقم خواهد زد و در کل جنگی بین امریکا و روسیه که در حال حاضر در اوکراین رخ می‌دهد به شرایط اقتصادی و سیاسی دنیا تاثیر بسیاری خواهد داشت.

پس از جنگ اوکراین به احتمال قوی روسیه میل به جنگ دیگری را نخواهد داشت به خصوص که سوید و فنلاند تصمیم گرفتند که به بیطرفی خود پایان داده و عضو کشورهای ناتو شوند. ‌‌در حقیقت به تعداد کشورهای ضد روسیه اضافه می‌شود، قبل از اینکه دوره عملیات جدید شروع شود ارتش روسیه راهبرد و اهداف و برنامه های خود را باید بررسی کند و تغییراتی را انجام دهد. بنابراین، روسیه در برابر عملکردهای تهدید آمیز نانو بسیار هجومی تر رفتار خواهد کرد.

فنلاند ۳ ماه پیش اعلام کرد که هیچ قصدی برای عضویت ناتو را ندارد ولی پس از آغاز جنگ اوکراین تصمیم خود را عوض کرد. فنلاند در رزمایش‌های اخیر ناتو شرکت کرده تا هماهنگی امنیت خود را گسترده تر کند.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements