پاسخ مصمم روسیه به اسراییل هنوز اول داستان است.


@ejmalrai
 ایلایجا مگنایر توسط: 

 شیرین هاشمی :ترجمه

جنگ بین امریکا و روسیه تنها به مرزهای اروپا محدود نمی‌شود و بدون شک می‌تواند به حضور نیروهای امریکایی در خاور میانه و روابط روسیه و اسراییل تاثیر بسیاری خواهد داشت. بنابراین نیروهای محور مقاومت در لبنان و سوریه می‌توانند در برابر اسراییل و نیروهای امریکایی که شمال شرقی سوریه را اشغال کردند ایستادگی کنند و امتیاز فراوانی را کسب کنند.

در نامه خود به نخست وزیر اسراییل نفتالی بنت، پوتین بیان کرد که کلیسای الکساندر نوسکی که در مرکز شهر قدس قرار دارد بلافاصله با رسمیت به مالکیت روسیه شناخته شود. هر تاخیری یا رد کردن این درخواست روسیه یک تفرقه جدی سیاسی بین دو کشور را رقم میزند. مخصوصا بعد از اینکه دولت اسراییل، از روسیه انتقاد کرد و بیان کرد که « برای تجاوز به حاکمیت اوکراین و کشتار غیر نظامیان بیگناه، روسیه هیچ توجیهی ندارد». هم چنان ممکن است که اسراییل تجهیزات از جمله کلاه ایمنی و جلیقه ها را برای اوکراین تامین کند. اسراییل عملکردهای روسیه “یک تجاوز به نظم جهانی“ میداند و اتفاقا اسراییل کاملا درست می‌گوید و در حال حاضر در همان نظم جهانی اسراییل جایگاه بسیار خاصی دارد، یعنی نظم جهانی ساخت امریکا است و این نظم جهانی صرفنظر از جنایت‌های اسراییل علیه فلسطینیان و تجاوز به حاکمیت عراق، لبنان، سوریه و ایران را محافظت می‌کند.

وزارت امور خارجه روسیه، سفیر اسراییل در مسکو صدا کرده و نارضایتی خود را نسبت به بیانیه اسراییل ابراز کرد. با انتقاد از روسیه، اسراییل همبستگی خود با امریکا را نشان داد و همزمان ناراحتی روسیه را به وجود آورد. روسیه که چندین هزار سرباز خود را در سوریه قرار داده، اسراییل باید میفهمید که بیانیه بی پاسخ نخواهد ماند و هم چنان واکنش روسیه بزودی دیده خواهد شد.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements