جنگ‌ جهانی سوم رخ نخواهد داد و آرزوی پایان جنگ امریکا در فاز پیروزی. 


@ejmalrai
 ایلایجا مگنایر توسط: 

 شیرین هاشمی :ترجمه

بدون شک جنگ بین روسیه و کشورهای غربی که در اوکراین انجام می‌گیرد شبیه به  جنگ جهانی نیست ولی زیاد تفاوتی هم ندارد. جنگ‌های اول و دوم جهانی در اروپا با شرکت چندین کشورها شروع شدند. و در حال حاضر امریکا و‌چندین کشورهای اروپایی در این جنگ ادامه دار شرکت دارند. غرب سلاح های مرگ آور و هواپیماهای جنگنده و نیروهای ویژه ( انگلیس) و اطلاعات امنیتی را برای اوکراین فراهم میکند و غرب از طریقه ارتش اوکراین با روسیه میجنگد. وزیر امور خارجه روسیه لاوروف و وزیر دفاع انگلیس بن والس هر دو از خطر شروع جنگ جهانی سوم و امکان استفاده از سلاح های هسته ای هشدار دادند. اما در حال حاضر اوکراین بیشترین صدمه را خواهد دید و در آینده اروپا.

پیام های خطرناک، جنگ طلب و افزایش یاب امکان جنگ جهانی سوم و یا استفاده از سلاح هسته‌ای همانطور با تامین سلاح های نظامی به خصوص از طرف امریکا و دیگر کشورهای غربی به خصوص انگلیس به اوکراین ادامه دارد. از هفته های اول جنگ تامین چندین موشکهای هدایت شونده ضد تانک انگلیس، جاولین و ای تی ۴ برای ایجاد خسارات سنگین به نیروهای روسی بسیار مورد استفاده قرار گرفتند. اوکراین هم چنان سامانه پدافند همراه انگلیس و موشکهای ضد هوایی استنگیر که باعث سقوط هواپیماها و هلوکپتر های روسی هستند را دریافت میکند. روسیه به امریکا در هشدار رسمی پیام داده که صادرات تجهیزات مرگبار به اوکراین می‌تواند عواقب غیر قابل پیشبینی داشته باشد.

با این وجود پوتین نشان داده که حاضر است تلافات سنگین روسیه را قبول کند و نقشه اول خود را یه جای اهداف آسان‌تر که کنترل منطقه دونباس و جنوب اوکراین است، تغییر داد. اکر روسیه در این اهداف جدید خود موفق باشد، اوکراین دیگر دسترسی کامل به ازوف و دریای سیاه نخواهد داشت و پس از سقوط دونباس یک سوم خاک خود را از دست خواهد داد.

بنابراین، مگر اینکه ناتو مستقیما وارد جنگ شود اصلا احتمال جنگ هسته ای وجود ندارد. کشورهای غربی به خوبی از توانایی موشکی و دارایی بیشترین تجهیزات هسته ای روسیه آگاه هستند. به این دلایل غرب از گوشه ای این جنگ را تماشا میکند و برای اوکراین فقط سلاح هایی را تامین میکند که بتوانند این جنگ را روسیه حتما پیروز خواهد بود طولانی مدت و گران برای روسیه رقم بزنند.

کشورهای غربی سعی دارند که روسیه را غیر مستقیم راضی کنند که جنگ را تمام کند تا اوکراین بتواند ادعا کند که پس از شکست روسیه در وحله اول جنگ پیروز میباشد و روسیه را در جنگ رسانه ای و تبلیغات شکست دهد. تحریم های فشرده اقتصادی غرب برای پایان دادن جنگ و یا عوض کردن سمت جنگ نیست بلکه برای فقیر کردن روسیه و قاره اروپا است.

پس از آنکه برنامه روسیه برای شکست اوکراین با جنگ محدود با کمترین تلفات شکست خورد، روسیه توانست دورباره در این جنگ برتری خود را نگه دارد. روسیه دیر متوجه شد که در این جنگ اعتبار و سابقه روسیه کافی نیست و ارتش اوکراین آماده جنگ است و از هر لحاظ ( مالی، اقتصادی، نظامی، اطلاعاتی و کمک با پناهندگان ) از کشورهای غربی پشتیبانی دارد. بسیاری از سربازان روسی تلافات دادند قبل از اینکه روسیه درک کند که اوکراین یک کشور بسیار دشمن و خصومت آمیز است و از سربازان روسی با گرمی و گل استقبال نخواهد کرد. با اینحال پوتین نشان داده که مصصم است که این جنگ با شرایط مورد قبل او تمام شود و تا زمانی که به اهداف خود نرسیده به جنگ پایان نخواهد داد و در حقیقت نتیجه آخر مهم است.

غرق شدن رزم ناو مسکوا تاثیر بسیار مهمی برای روسیه را دارد. بدون شک غرق شدن این رزم‌ناو به دلیل کمکهای اطلاعاتی غرب بود چون اوکراین به تنهایی قدرت چالش روسیه را تا این حد را ندارد. بدون شک اوکراین فکر عاقبت این عمل و واکنش سنگین روسیه را نکرد. نابودی مسکوا با سقوط ماریپول و بمباران سنگین روسیه پاسخ گرفت. تخریب اقتصاد، خطوط راه آهن، زیر بنای کلی اوکراین برای بازسازی این کشور پس از جنگ برای کشو های غربی بسیار گران تمام خواهد شد.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements