درس‌های جنگ پس از ۱۰۰ روز جنگ اوکراین. (2)


@ejmalrai
 ایلایجا مگنایر توسط: 

 شیرین هاشمی :ترج

روسیه در دو هفته اول جنگ چندین اشتباهاتی داشت که باعث شد که امریکا و اروپا فکر کنند که آنها می‌توانند ارتش و اقتصاد روسیه را نابود کنند و پوتین را از قدرت بر کنار کنند. اما این اشتباهات بعدا به نفع روسیه شد چون اهداف روسیه کمتر شد و برنامه نظامی تغییر گرفت. سبک جنگ روسیه و پیشرفت به سوی شهرهای اوکراین از استفاده از تانک به استفاده از موشکهای نقطه زن و سلاحهای سنگین فرق کرد. 

با وجود هزاران تحریم های سنگین علیه روسیه، این کشور توانسته بهره مالی هم داشته باشد. حمایت از اوکراین در این جنگ برای غرب بسیار گران تمام می‌شود و باز هم نشان دهنده این است که چگونه دنیا به دو طرف متفاوت تقسیم شده؛ در یک سو کشورهای غربی هستند و در طرف دیگر کشورهای امریکای لاتین، آفریقا، خاور میانه و آسیا که دو سوم دنیا حساب می‌شوند و از سیاست امریکا پشتیبانی نمیکنند و علیه روسیه نیستند، قرار دارند.

در روزهای اول جنگ سفارتهای غربی در کی یف تخلیه شدند و روسیه موفق شد که شهرهای چرنوبیل و هوستومل را که نزدیک پایتخت میباشند را به دست بگیرد. در روزهای ابتدایی یک کاروان ۶۷ کیلومتری روسیه یک فاصله بسیار کمی با پایتخت اوکراین را داشتند. و زلنسکی از کی یف به زودی فرار کرده بود البته تلاش کردند که این اتفاق را پنهان کنند.

اما روسیه بدون حمایت نیروی هوایی مورد نیاز خود تانک‌ها را وارد میدان جنگ کرده و با اینحال در مقابل نیروهای اوکراینی غافلگیر شده‌بو‌د و تعداد قابل توجهی از تانک‌های خود را از دست داده بود. این پیروزی در روزهای ابتدایی جنگ یک واکنش بسیار شادی را توسط اوکرایینی ها، امریکایی ها و اروپایی ها رقم زده بود.

و غرب بالعکس الان دیگر نمیخواست برای صلح با روسیه وارد مذاکره شود.

از طریقه اتاق های عملیات نظامی در لهستان و آلمان و تسلیحاتی که به اوکراین فرستاده شده و حمایت گسترده کشورهای غربی باعث شد که روسیه تلفات سنگینی را تجربه کند. افسران ناتو توانستند برنامه عملیاتی روسیه را درک کنند و به خوبی نیروهای اوکراینی را کمک کنند. و این افسران از نکات ضعف روسیه خوب استفاده کردند. 

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements