De Iran-VS nucleaire onderhandelingen stagneren: Zal Sayyed Khamenei de nucleaire fatwa herzien?

De Iran-VS nucleaire onderhandelingen stagneren: Zal Sayyed Khamenei de nucleaire fatwa herzien?

Iran heeft boodschappen van de VS ontvangen via Qatar, Oman en Teheran

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

Nu het nucleaire dossier op zijn einde loopt, duiken er tekenen op van een nieuwe crisis die de weg naar een oplossing weer zou kunnen versperren. Wat zijn de redenen, en hoe lang kan het nucleaire dossier blijven hangen?

Tijdens de vergadering van de Raad van Beheer van het IAEA heeft directeur-generaal Rafael Grossi een waarschuwende mededeling gedaan waarin hij een oude beschuldiging aan het adres van Iran, die door het Westen lang geleden terzijde was geschoven, nieuw leven inblaast. De beschuldiging heeft betrekking op het bestaan van drie Iraanse sites waar sporen van uranium werden gevonden. Die werden meer dan tien jaar geleden al bekendgemaakt. Dit “konijn” werd uit de IAEA-hoed getoverd nog voordat de VS, en verschillende Europese naties in 2015 het nucleaire akkoord hadden ondertekend, waarmee het werd afgesloten- al lijkt het er nu op dat het alleen maar bevroren was. 

Deze beschuldiging van het IAEA heeft de Iraanse leiders sterk gepikeerd, ondanks het feit dat zij beseffen dat, omdat er geen vertrouwen is tussen Iran en het Westen, Teheran alleen maar voor negatieve verrassingen kan komen te staan van landen en organisaties die onder de controle en dictaten van de VS vallen, waaronder het IAEA.

Het kan geen toeval zijn dat Rafael Grossi net Israël had bezocht en een ontmoeting had met de premier van Israël, Naftali Bennett. Deze laatste verklaarde dat de directeur van het IAEA zijn vriend is om Iran een signaal te bezorgen over de “mate van coördinatie met Israël”. Dit bezoek van de directeur van het internationale nucleaire agentschap, dat geen controle uitoefent op honderden geheime Israëlische kernraketten, wekt natuurlijk de woede van Iran op. De IAEA wordt verondersteld een technisch team te leiden en boven de politiek te staan. Daarom verwijt Iran Grossi dat hij Israëlisch geïnspireerde beschuldigingen formuleert – omdat die indruisen tegen de nucleaire overeenkomst – en wijst het erop dat zijn aangetaste geloofwaardigheid en onpartijdigheid zijn positie en functies niet langer levensvatbaar maken.

Het nucleaire dossier bevond zich in de laatste fase. Toch werd het stilgelegd doordat president Joe Biden de Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC) niet schrapt van de lijst met terroristische groepen. President Donald Trump had de IRCG toegevoegd na het verscheuren van de overeenkomst in 2018 om Iran een poot uit te draaien. Trump geloofde dat het opnemen van de IRGC op de terreurlijst Iran aan de onderhandelingstafel zou brengen op Amerikaanse voorwaarden. Voor de regering-Biden staat het schrappen van de IRGC van de terreurlijst echter los van het nieuw leven inblazen van het nucleaire akkoord. Bijgevolg heeft Iran volgens de regering-Biden niet het recht om dit te eisen.

Maar is president Joe Biden in eigen land bereid om het Gezamenlijk Alomvattend Actieplan (JCPOA) nieuw leven in te blazen? De Amerikaanse regering beschouwt het nucleaire dossier, ondanks het belang ervan, niet als een topprioriteit. Een algemene overtuiging is dat het nucleaire akkoord beter blijft dan dat Iran atoombommen verwerft, ondanks de nadelen van dit akkoord voor Israël en de Golfstaten indien het nieuw leven wordt ingeblazen. De Amerikaanse regering is van mening dat er geen haast bij is – de strenge Amerikaanse sancties zijn al van kracht sinds het aantreden van Biden. Deze regering is zich ervan bewust dat Iran zijn olie verkoopt en “knijpt een oogje dicht” – vanwege de behoefte van de markt aan energie, als gevolg van de strenge sancties tegen Rusland en de westerse wil om de Russische olie te kunnen vervangen.

Bovendien vertrouwen de VS erop dat Iran op basis van een religieuze fatwa verklaart dat het niet van plan is een kernbom te maken, en houden zij toezicht op elke nucleaire ontwikkeling. Iran kondigt geleidelijke stappen aan om zich verder los te maken van het nucleaire akkoord als drukmiddel op de VS om alle sancties op te heffen. Al deze elementen maken het voor de VS redelijk te concluderen dat het niet nodig is de ondertekening van het akkoord te overhaasten vóór oktober aanstaande – de beslissende datum van Biden’s tussentijdse verkiezingen voor het Congres.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.