هدیه ترکیه: اشغالگری استان های دیگر سوریه.

در سال ۲۰۱۴، رییس جمهور سابق فرانسه فراسنوا هلند از برنامه رییس جمهور ترکیه اردوغان از ایجاد یک منطقه به خصوص بین مرزهای ترکیه و سوریه برای میزبانی از پناهندگان سوریه پشتیبانی کرده. اما امریکا اجازه اجرای این عمل را نداده بود. ترکیه اردوغان بخش قابل توجهی از شمال سوریه و عراق را بخشی از سرزمین واقعی ترکیه میداند و اغاز جنگ سوریه در ۲۰۱۱ یکدفعه این هدف را ممکن کرد. روسیه با حمایت از دولت مرکزی سوریه در این جنگ مقداری ارزوی اردوغان را خراب کرده بود. اما هدف اردوغان برای اشغالگری شمال سوریه هنوز ادامه دارد و جنگی برای به دست گرفتن این مناطق تقریبا اجتناب ناپذیر می‌باشد.

 اما این اتفاق در چندین وحله اتفاق خواهد افتاد. با اغاز جنگ بین دو ابر قدرت یعنی امریکا و روسیه در خاک اوکراین، ترکیه در یک جایگاه بسیار مناسب قرار گرفته. به دلیل تصرف روسیه و ادامه هژمونی امریکا در قاره اروپا، امریکا میخواهد کشورهای سوید و فنلاند را به ناتو اضافه کند اما چنین اقدامی به رضایت ترکیه احیتاج دارد. و ترکیه بسیار مخالف می‌باشد.

ترکیه، سوید را به پشتیبانی از حزب کارگر کردستان متهم می‌کند. گروهی که هم ترکیه، امریکا و اروپا به عنوان تروریست میشناسد. اما بخش سوریه پ.ک.ک نیروهای اشغالگر امریکا در سوریه را حفاظت می‌کند و کاملا بر ضد دولت مرکزی عمل می‌کند.

علاوه بر این، ترکیه وارد مذاکره با امریکا می‌شود و یک جایگاه بسیار قوی را دارد و امریکا هم باید به زودی وارد مذاکرات شود. 

ترکیه به ۴۰ هواپیمای جنگنده اف ۱۶ و و سامانه پدافندی پاترویت نیاز دارد. از زمان گرفتن سامانه اس ۴۰۰ روسیه توسط ترکیه، امریکا ترکیه را تحریم کرده و تجهیزات مورد نیاز را تامین نمیکند. هم چنان ترکیه از پروژه اف ۳۵ نسل پنجم برداشته شد در حالیکه ترکیه ۱.۴ میلیارد دلار هزینه کرده بود و فقط ۴ هواپیمای اف ۳۵ را تحویل گرفته اما مهم است که صد هواپیما را از امریکا تقاضا کرده بود. حتی خلبان‌های ترکیه ای قبل از پایان آموزش خود در امریکا اخراج شده بودند.

روسیه و ترکیه روابط عالی و ترکیبی با هم دارند و در صنایع تجاری، گردشگری و انرژی همکاری بسیاری با هم دارند. مخالفت ترکیه برای عضو جدید ناتو، اعتبار ترکیه را در این جنگ بیشتر می‌کند و به نظر روسیه ترکیه به دلیل حاکمیتش بر آبهای بسفر و داردانل، هوافضای ترکیه برای استفاده از پایگاه های خود احتیاج دارد باعث می‌شود که ترکیه در این جنگ بسیار مهم و کلیدی باشد.

صرفنظر از اختلافات خود در سوریه، روسیه حاضر است با ترکیه برای منافع ملی خود مذاکره و همکاری کند. حتی ممکن است که روسیه حاضر شود برای راضی کردن ترکیه سرزمین های سوریه را قربانی کند. اما چون سوریه ظاهرا هم متحد روسیه می‌باشد چنین اقدامی قطعی نمیباشد.

روسیه، کردهای سوریه را برای مذاکره با دولت مرکزی و ایجاد منطقه امن را تشویق کرده. روسیه خوب میداند که کردهای سوریه هیچ استقلال ندارند و امریکا تصمیم گیرنده آنها می‌باشد. این حقیقت در تخلیه استان عفرین مشخص بود و آنجا نیروهای کردی سوریه ای صدها هزار از همزبانان خود را به نیروهای ترکیه رها کردند و آن استان توسط ترکیه اشغال شده.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements