برای تحمیل سلطه گری امریکا در دنیا ۷۵۰ پایگاه و تمام نیروهای ناتو کافی نیست.

 شیرین هاشمی :ترج

بیش از ۷۵۰ پایگاه های نظامی امریکا پس از جنگ جهانی دوم ، در سراسر دنیا به بهانه نجات دادن اروپا از آلمان نازی توسط امریکا قرار گرفته. تلافات امریکا در این جنگ تقریبا ۴۱۶،۸۰۰ نفر بود و این تعداد شامل کسانی که در خود جنگ کشته شدند، بر اثر جراحات جان باختند، و یا گمشدگان جنگ و آنهایی که در اردوگاه های کار اجباری کشته شدند می‌باشد. در حالیکه مسکو ۲۴ میلیون شهروند را از دست داد. با اینحال پیروزی امریکا برای چندین دهه بسیار گران تمام شد، اروپا چندین میلیارد دلار به امریکا به عنوان خسارت پرداخت کرد و این فقط در چند سال اخیر تمام شد. ولی اروپا یک قیمت دیگر هم هنوز پرداخت می‌کند و آن استعمار نرم توسط سیاستهای امریکا در اروپا پیاده می‌شود و صدها پایگاه های نظامی در سراسر اروپا و دیگر نقاط دنیا است. ولی این حد هزینه برای سلطه کری دنیا کافی نمیباشد.

اروپا هیچگونه آزادی برای تصمیم گیری ندارد همانطور که مشاهده شد‌ وقتی که رهبران اروپایی موفق نبودند برای منافع شهروندان خود و تامین انرژی در مقابل تحریم های علیه روسیه تصمیم بگیرند. تمام تحریم های غرب به ضرر مردم و اقتصاد کشورهای غربی است و آنها بنابر خواسته امریکا مجبور به جنگ علیه روسیه شدند.

این اتفاق در سال ۲۰۱۸ هم صورت گرفت زمانی که شرکت‌های اروپایی مجبور شدند که از ایران خارج شوند به دلیل لغو توافق توسط ترامپ و این به ضرر شرکت‌های اروپای بود. این شرکت‌ها به دلیل واهمه از تحریم های امریکا مجبور به خروج از ایران شدند و‌نتوانستند از فرصتهای بسیاری در زمینه‌های نفت و‌گاز و تجاری بهره ببرند.

به دلیل بحران کمبود گاز در اروپا، فرانسه اعلام کرد که از نیروگاه های زغالی دوباره استفاده خواهد کرد و این به مانند عقب نشینی به زمانی می‌شود که انرژی تمیزتری وجود نداشت. آلمان هم به دلیل ترس که روسیه عرضه گاز را متوقف کند هم شروع به استفاده از زغال کرده.

با سو استفاده از قدرت سیاسی و اقتصادی و برتری نظامی با گسترش پایگاه های نظامی، امریکا کشورهای اروپایی را مجبور به اقدامات خود کشنده می‌کند. سامانه های تجاری امریکا به مانند سویفت برای بیشتر کشورها ضروری است و امریکا این کشورها را مجبور به اطاعت از شرایط خود می‌کند و هم چنان به دلیل وجود پایگاه های نظامی امریکا می‌تواند در اکثر نقاط دنیا دخالت داشته باشد.

امریکا چندین تمرینات و رزمایش های نظامی را در مناطق غرب اقیانوس آرام،دریای جنوبی چین، تنگه تایوان، خاور میانه و اروپا انجام می‌دهد تا برای احتمال جنگ آماده باشد و در این مناطق نفوذ خود را حفظ کند. علاوه بر این، پایگاه های نظامی امریکا جلوی قدرت دیگر ابر قدرتها ( روسیه) و یا کشورهای در حال ظهور ( چین) در این مناطق را می‌گیرند. این پایگاه ها اصطلاحا برای متحدان امریکا اطمینان خاطر ایجاد می‌کنند که می‌توانند از آنها در موقعی که لازم باشد حمایت کنند. اما امریکا نتوانست از عربستان و امارات در زمانی که آنها مورد حمله حوثی‌ 

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements