جو‌‌ بایدن در عربستان سعودی: اهداف واقعی او چه میباشند؟

چند ماه پیش، محمد بن سلمان، نخست وزیر عربستان بیان کرد که « فرصتهای مناسب برای کشورهای جهان در عربستان است و اگر بایدن از این فرصتها نخواهد استفاده کند، کشورهای دیگری ( چین) هم وجود دارد که خواهان هستند. بایدن باید به فکر منافع مردم امریکا باشد.» برای بن سلمان لازم نبود که زیاد در انتظار بماند چون بایدن سفر جدید خود را به خاور میانه برای افزایش منافع امریکا و نه دعوت عربستان را اعلام کرد. آیا این بیانیه بایدن منطقی و صادقانه است؟ اهداف اصلی او چه می‌باشد؟

اخیرا بایدن در روزنامه واشنگتن پست مقاله ای را منتشر کرد و این برای راضی نمودن این روزنامه بود که یکی از روزنامه نگارانش جمال خاشقچی به دستور بن سلمان در سفارت عربستان در استانبول بنابر نتیجه گیری سیا به قتل رسیده بود و در این مقاله بایدن دلایل سفر به عربستان را توجیه کرده. 

با این سفر بایدن ضمانت خود را که با تنبیه عربستان به دیکتاتورهای دنیا درسی را یاد خواهد داد، و به عربستان هیچ سلاحی نخواهد فروخت و به جنگ عربستان در یمن پایان خواهد داد را میشکند. 

حقیقتا بایدن به قول های خود پشت پا میزند و سفر خود را به عنوان یک فصل جدید و امید بخش برای مردم امریکا توجیه میکند.

بایدن در یک جمله توانسته چندین پیام های نادرست و اشتباه را به مردم برساند. روابط امریکا و

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements