یک آینده روشن برای چین و یک آینده سیاه برای اروپا، و تسلیم سران این قاره ادامه خواهد داشت.


@ejmalrai
 ایلایجا مگنایر توسط: 

 شیرین هاشمی :ترج

نبرد بین روسیه و غرب در قاره اروپا شدیدتر شده و جنگ در خاک اوکراین ادامه دارد. برای دومین بار در یک ماه، روسیه تامین گاز برای آلمان را کاهش داده و آلمان از تاثیر تحریم های خود رنج میبرد. در این هفته، روسیه فقط ۲۰ درصد و یا ۳۳ میلیون مکعب گاز از ۶۵ میلیون مکعب را به المان میفرستد و هم چنین مقدار کمتر گاز فرستاده خواهد به دلیل تعمیرات توربین روسی که به کانادا فرستاده شده بود. ولی مشکلات اروپا ادامه دارد به خصوص که مجارستان که مخالف تحریم‌های علیه روسیه است. نخست وزیر مجارستان ویکتور اوربان تایید میکند که دنیای چند قطبی به وجود آمده، اوکراین در حال شکست در این جنگ است و امریکا در تمام محاسبات خود راجع به این جنگ بسیار اشتباه کرده و بیشترین صدمه را به غرب و نه روسیه وارد شده.

 نخست وزیر اوربان بیان کرد« که امریکا به اتحادیه اروپا قول داد که اگر تسلیحات نظامی به اوکراین فرستاده شود در این جنگ پیروز خواهد بود. به ما گفتند که تحریم ها روسیه را ضعیف خواهد کرد و مردم بر علیه رهبران روسیه خواهند بود و تمام دنیا از ما پشتیبانی خواهد کرد چون ما در موضع درست هستیم. ولی در حقیقت چه پیش آمد؟ ناتو در این جنگ شرکت میکند، اسلحه میفرستد ولی اوکراین نمیتواند در برابر روسیه ایستادگی کند، رهبران روسیه عوض نشدند. اروپا از تورم شدید رنج میبرد و بحران سیاسی باعث شکست دولت‌ها ( انگلیس، و ایتالیا) می‌شود،هنوز پاییز شروع نشده ولی کمبود قابل توجه گاز مشاهده می‌شود، شهروندان اروپا از گرانی کالا و انرژی ناراضی هستند. و دنیا با ما ( غرب) متهد نیست ولی امریکا دیگر قدرت مجهز کردن کشورها برای طرفداری از امریکا را ندارد، برای مثال چین، هند، برزیل، آفریقای جنوبی، کشورهای عربی و بیشتر کشورهای آفریقایی نمیخواهند در این جنگ شرکت کنند. دنیای چند قطبی به وجود آمده که راهبرد جدید لازم دارد. ما ( در اروپا) نیاید به دنبال پیروزی در این جنگ باشیم ولی باید یک قطعنامه صلح را برای روسیه و اوکراین تایین کنیم.

نخست وزیر مجارستان، که عضو اتحادیه اروپا و ناتو می‌باشد ادامه داد که « غرب نباید از اوکراین حمایت کند ولی باید بین روسیه و اوکراین میانجیگری کند چون این جنگ بدون اینکه روسیه بتواند ضمانتهایی ( اوکراین عضو ناتو نمیشود) را بگیرد تمام نخواهد شد. پس از جنگ جهانی دوم باز هم اروپا در موقعیتی است که نمیتواند برای امنیت ملی خود تصمیم بگیرد و این در دست روسیه و امریکا است. »

« بنابراین، روسیه کمترین مقدار گاز و نفت را میفروشد ولی بیشترین درآمد را دارد. روسیه تولید و فروش منابع انرژی خود را با قیمت کمتر از بازارهای جهانی به چین میفروشد. درآمد شرکت‌های تولید انرژی امریکا به مانند اکسون مبیل دوبرابر شده و درآمد شوران چهار برابر است در حالیکه اروپا سه برابر بیشتر برای تامین انرژی پرداخت میکند و از بحران اقتصادی رنج میبرد. ما فکر می‌کنیم که تا ۲۰۳۰ مشکلات کشورهای اروپایی دوبرابر خواهد شد.» نخست وزیر اوربان ادامه داد.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements