چرا روسیه از دشمن خود حمایت کند و اجازه صادرات غلات را دهد؟


@ejmalrai
 ایلایجا مگنایر توسط: 

 شیرین هاشمی :ترج

توافق صادرات غلات بین روسیه و اوکراین که با میانجیگری ترکیه رسمی شده معلوم نیست که آیا صورت خواهد گرفت و یا نه؟ چه دلایلی برای توقف ویا دیر شدن احتمالی وجود دارد؟ آیا صادرات غلات از اوکراین به بحران غذایی را کاهش خواهد داد و به امنیت غذایی دنیا کمک خواهد کرد؟

با وجود اینکه بایدن به دلیل نگرانی از انتقاد گسترده انکار میکند امریکا به سوی رکود اقتصادی می‌رود. بحران مالی امریکا به احتمال قوی تاثیر بسیاری در انتخابات بعدی کنگره امریکا خواهد داشت که البته نقش مهمی در انتخابات آینده ریاست جمهوری خواهد داشت.

شهردار نیویورک اریک ادمز بیان کرد که « ما در یک بحران اقتصادی که غیر قابل تصور است، هستیم و بورس وال استریت در حال فروپاشی است.» 

کاملا هریس معاون رییس جمهور امریکا قبول کرد که « تورم بسیار شدید است» و «روند اقتصاد کشور کند پیش می‌رود » و این بیانیه بالعکس اظهارات بایدن بود. تولید ناخالص داخلی امریکا کاهش یافته و کاخ سفید سعی دارد که بازارهای مشکل دار بورس را آرام نگه دار‌د تا بتواند در درآمد عمومی را افزایش دهند و بیکاری کاهش یابد.

با اینحال مردم امریکا از تورم شدید و افزایش قیمت کالا که برای هر خانواده تقریبا ۵۰۰ دلار بیشتر در هر ماه است رنج میبرند. ارزش مسکن کاهش یافته و بسیاری از شرکت‌های ساخت و ساز نمیتواند به دلیل افزایش قیمت ادامه کار دهند.

در اروپا هم تورم شدید تاثیر بسیاری در زندگی‌ روزمره مردم داشته، برای مثال قیمت انرژی تا ۴۰ درصد، مواد غذایی ۸.۹ درصد افزایش یافته و ارزش ارز پایین آمده. این تورم در کاهش تعداد مردم اروپا که برای تعطیلات سفر می‌کنند دیده می‌شود چون آنها بسیار نگران زمستان و گرانی هستند. دولت‌های اروپا به مردم خود تذکر دادند که برای زمستان سخت آماده باشند چون هزینه های انرژی افزایش غیر قابل پیشبینی خواهد داشت که البته تاثیر بسیاری در موارد روزمره خواهد داشت.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements