حزب الله پیشنهاد پنهان اسراییل را قبول نمیکند و دوری احتمالی نتانیاهو از نخست وزیری.

@ejmalrai ایلایجا مگنایر توسط: 

 شیرین هاشمی :ترج

به نظر می‌رسد که احتمال جنگ بین لبنان ‌واسراییل پس از آنکه اسراییل نشان داد که حاضر است مشکل مرز دریایی دو کشور را حل کند و خواسته های لبنان را برآورده کند. این پیام توسط مقام عالی رتبه عرب به حزب الله اعلام شد.

منابع مورد اعتماد بیان کرد که نماینده از یکی‌‌ از کشورهای خلیج فارس، به احتمال قوی از قطر با مقامات حزب الله ملاقات داشت و بیان کرد که «اسراییل حاضر موافقت با خواسته های آنها است و جنگ نمیخواهد. ولی باید تا پایان انتخابات اسراییل صبر کنند.»

این منبع بیان کرد که « این نماینده توضیح داد که اگر اسراییل برای موافقت با خواسته های حزب الله عجله نشان دهد و قبل از انتخابات پارلمان عمل کند به نفع نتانیاهو خواهد شد و ممکن است که او باز هم نخست وزیر شود. در اینحال، اسراییل هیچ گونه امتیازی به نفع حزب الله را قبول نخواهد کرد و احتمال شروع جنگ افزایش خواهد یافت.»

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements