روسیه با خرید هزار پهپاد از ایران، همکاری بین دو کشور را گسترش می‌دهد.


@ejmalrai
 ایلایجا مگنایر توسط: 

 شیرین هاشمی :ترج

هماهنگی بین ایران و روسیه در زمینه های مختلف اخیرا گسترش پیدا کرده و چند روز پیش با کمک گسترده روسیه از پایگاه هوافضایی روسیه در قزاقستان ایران یک ماهواره ایرانی به فضا پرتاب کرد. این اتفاق قطعا برای شناسایی پایگاه های امریکا و اسراییل در خاور میانه بسیار مفید خواهد بود. علاوه بر این، روسیه رسما هزار عدد پهپاد ایرانی از ایران خریده و بلافاصله این پهپاد ها در میدان جنگ اوکراین مورد استفاده قرار گرفتند. خریدن پهپاد ایرانی از یک ابر قدرت یک اتفاق کاملا بی سابقه است و ایران این اتفاق را نشان دهنده پیشرفت امکانات نظامی خود را میداند و این هم با توجه به ۴۳ سال تحریم های امریکایی است.

در دهه گذشته روسیه به برنامه پهپادی خود سرمایه گذاری مورد نیاز را پرداخت نکرده و در عوض بیشتر به موشکهای ماورای صوت تمرکز کرده تا حدی که نسبت به امریکا بیشتر پیشرفت کرده. از سوی دیگر، در این سالها تلاش کرده قدرت اتمی خود را حفظ کند و در این مورد بسیار موفق بوده. اما در زمینه پهپاد بی توجهی کرده و عقب مانده، در همین مدت ایران هم در برنامه موشکی خود بسیار پیشرفت داشته و توانسته موشکهای با برد بیش از ۲۰۰۰ کیلومتر را بسازد و اینها در سوریه و عراق با موفقیت کامل مورد استفاده قرار گرفتند. همزمان ایران در پیشرفت برنامه پهپادی خود هم بسیار فعال بوده و پهپادهای ایرانی در جنگ سوریه بسیار مهم بودند و ایران فناور به دست یافته را با متحدان خود در لبنان، سوریه، عراق، یمن و غزه به اشتراک گذاشته.

بنابر گفته مقامات عالی رتبه در ایران« خرید پهپادهای ایرانی توسط یک ابر قدرت مثل روسیه کیفیت بالا و پیشرفت گسترده تجهیزات نظامی ایران را ثابت میکند. و پهپادهایی مثل شهید ۱۲۹ که امکانات پرواز به زمان ۲۴ ساعت را دارد، توجه روسیه را کسب کرده که از پهپاد ایرانی در اوکراین استفاده کند.»

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements